Land van Waaslaan en Victor Braeckmanlaan krijgen bredere fietspaden

De werken moeten voor de start van het schooljaar klaar zijn. Verkeer in beide richtingen blijft steeds mogelijk.

Verkeerssituatie

De werken gebeuren door het Agentschap Wegen en Verkeer. Ze starten op 10 augustus en moeten klaar zijn tegen 31 augustus.
Behalve tijdens de asfalteringswerken op de Victor Braeckmanlaan wordt er gewerkt met een mobiele werf.
Er is steeds verkeer in beide richtingen mogelijk. Een overzicht van de verkeerssituatie vind je op de website van AWV.

Wat houden de werken in?

  • Het Agentschap Wegen en Verkeer voert de fietspadvernieuwing uit in de Land van Waaslaan/ Victor Braeckmanlaan (N70):
    • tussen de Pilorijnstraat en de Rozenbroekstraat
    • markeringen worden aangepast
    • bestaande verharding wordt vervangen door een nieuwe coating
  • Tussen de Azaleastraat en de Victor Braeckmanlaan wordt ook het wegdek vernieuwd.
  • Op de aansluitingen van de Schoolstraat en de Azaleastraat gebeuren plaatselijke asfaltherstellingen.
  • De fietsoversteek ter hoogte van de Bromeliastraat wordt veiliger gemaakt door deze samen te voegen met de voetgangersoversteek en te beveiligen door een middeneiland.