Vergunning inname van het openbaar domein voor levering of verhuis

Voor elke inname van het openbaar domein is een vergunning nodig.

Inhoud

Waar gaat het over?

Voor elke inname van het openbaar domein is een vergunning nodig van de Stad Gent. Vraag online uw vergunning aan.

Wat zijn de voorwaarden?

Doe uw aanvraag minstens 10 dagen voor de geplande verhuis-, of leverdatum

Elke aanvraag wordt afzonderlijk behandeld en geadviseerd door diverse instanties. Hierbij werken we volgens het 'minderhinder-principe'.
U kunt zelf ook voor minder hinder zorgen. Probeer daarom uw voertuigen zoveel mogelijk op privéterrein te plaatsen. Heeft u toch ruimte op het openbaar domein nodig? Beperk deze dan in omvang en tijd.

Wanneer je inname of werk in de onmiddellijke omgeving van een waterweg gepland is, is de kans groot dat we advies dienen op te vragen bij de Vlaamse Waterweg. De adviestermijn bij de Vlaamse Waterweg bedraagt op dit moment 30 dagen. Houd hier rekening mee bij het doorgeven van je uitvoeringsdata.

U zorgt zelf voor de nodige signalisatieborden

De Stad Gent voorziet de vergunde signalisatieborden niet in uw plaats. U moet hiervoor zelf instaan. 
U kunt deze borden onder andere huren bij reguliere verhuurcentra of signalisatiefirma's (zie Goudengids rubriek 'Weg- & werfsignalisatie' en 'Machines, toestellen & werktuigen - Verkoop & verhuur).

Minderhinder-principe

De Afdeling Innames Publieke Ruimte (IPR)  probeert de hinder in de publieke ruimte tot een minimum te beperken. Ze bekijkt grondig alle vergunningsaanvragen, stemt ze op mekaar af en houdt hierbij steeds rekening met de aspecten veiligheid, leefbaarheid en mobiliteit. IPR wint daarom ook advies in van o.a. de Brandweer, De Lijn, IVAGO, het Mobiliteitsbedrijf, de Groendienst en Monumentenzorg.
Nadat de vergunning is afgeleverd, staat de afdeling ook in voor de controle, het toezicht op het terrein en de verwerking van meldingen of klachten rond innames.

Wanneer mag ik een beslissing verwachten?

U ontvangt uw vergunning ten laatste 10 dagen na de ontvangst van een volledig ingevulde aanvraag. Wij contacteren u zelf indien er gegevens ontbreken in uw aanvraag. De termijn van 10 dagen start pas wanneer we over alle gegevens beschikken om uw aanvraag volledig te kunnen verwerken.

Tijdens de collectieve sluitingen van de Stad Gent tijdens de Gentse Feesten en de eindejaarsperiode wordt de verwerkingstermijn van uw aanvraag verlengd met 7 dagen.

Kan ik mijn vergunning verlengen?

Wil u een verlenging van uw bestaande vergunning aanvragen? Dat kan via het digitaal aanvraagformulier

  • bezorg ons de aanvraag tot verlenging minstens 7 dagen voor de einddatum van de lopende vergunning
  • een verlenging aanvragen kan enkel wanneer de vergunning nog niet vervallen is
  • een verlenging aanvragen kan enkel voor dezelfde inname als diegene die lopende is

Wijziging van uw vergunning

Indien u een wijziging van uw bestaande vergunning wil aanvragen, dan neemt u contact op met de Afdeling Innames Publieke Ruimte van de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen. Hun contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.

Kan u uw aanvraag niet digitaal indienen?

Bel dan voor meer info naar de afdeling Innames Publieke Ruimte. De collega's helpen u graag verder. Hun gegevens vindt u hieronder.

Wat heb ik nodig?

Vraag uw vergunning online aan

  • het digitale aanvraagformulier is geoptimaliseerd om te gebruiken met webbrowser Google Chrome
  • hou uw elektronische identiteitskaart (eID) bij de hand om te kunnen aanmelden
  • wil u nalezen hoe zo'n digitale aanvraag werkt? Lees er meer over in de handleiding voor digitaal aanmelden, deze vindt u onderaan deze pagina bij de documenten.

Welke stappen zijn er?

Moet u tijdelijke parkeerverbodsborden plaatsen? Geef dan de nummerplaten door.

Beslaat uw inname geheel of gedeeltelijk een parkeerstrook dan moet u parkeerverboden plaatsen.

  • u plaatst de borden ten laatste 48 uur voor de aanvang van de inname
  • op het moment dat u de borden plaatst moet u van alle voertuigen die er op dat moment staan de nummerplaat en het merk noteren
    geef dit overzicht samen met uw vergunningsnummer door via het digitaal formulier kennisgeving nummerplaten

Veelgestelde vragen

Wat als het formulier kennisgeving niet werkt?
Stuur je gegevens naar innames@stad.gent.