Aanvraag tot inname in functie van een levering of een verhuis

U verwacht een levering of u gaat verhuizen? Wenst u daarvoor openbaar domein in te nemen? Vraag dan tijdig uw vergunning aan.

 

Inhoudstafel

Beschrijving

Wie een levering verwacht of gaat verhuizen, moet soms een deel van het openbaar domein innemen voor bvb. de verhuiswagen.

Voor elke inname van het openbaar domein is een vergunning nodig.

Procedure

Digitaal aanvraagformulier

Via de link ionderaan deze pagina kunt u uw aanvraag digitaal indienen. U kunt dit zowel als bouwheer, aannemer of als signalisatieverantwoordelijke doen. U zal zich bij het openen van het digitaal aanvraagformulier, eerst moeten aanmelden. Hou dus uw elektronische identiteitskaart (eID) bij de hand.
Het digitale aanvraagformulier is geoptimaliseerd voor gebruik met webbrowser Google Chrome.

Tijdige aanvraag

Dien uw aanvraag minstens 10 dagen voor de geplande verhuis-, of leverdatum in.

Elke aanvraag wordt afzonderlijk behandeld en geadviseerd door diverse instanties voor ze te vergunnen. Er wordt gewerkt volgens het 'minderhinderprincipe'. Dat betekent dat alle innames zo goed mogelijk op elkaar afgestemd worden om de hinder zoveel mogelijk te beperken.

Probeer daarom uw voertuigen zoveel mogelijk op privéterrein te plaatsen. Heeft u toch ruimte op het openbaar domein nodig? Beperk deze dan in omvang en tijd.

Wanneer mag ik een beslissing verwachten?

U ontvangt uw vergunning ten laatste 10 dagen na de ontvangst van een volledig ingevulde aanvraag. Wij contacteren u zelf indien er gegevens ontbreken in uw aanvraag. De termijn van 10 dagen start pas wanneer we over alle gegevens beschikken om uw aanvraag volledig te kunnen verwerken.

Let op! De verwerkingstermijn wordt verlengd met 7 dagen tijdens de collectieve sluitingen van de Gentse Feesten en de eindejaarsperiode.

Signalisatieborden

De Stad Gent voorziet niet in de nodige signalisatieborden. De houder van de vergunning dient hier zelf voor in te staan. U kunt deze borden onder andere huren bij reguliere verhuurcentra of signalisatiefirma's (zie Goudengids rubriek 'Weg- & werfsignalisatie' en 'Machines, toestellen & werktuigen - Verkoop & verhuur).

Verlenging van uw vergunning

Indien u een verlenging van uw bestaande vergunning wil aanvragen, dan kan dit via het digitaal aanvraagformulier (via de link in de rechterbovenhoek van deze pagina).

  • Bezorg ons de aanvraag tot verlenging minstens 7 dagen voor de einddatum van de lopende vergunning.
  • Een verlenging aanvragen kan enkel indien de vergunning nog niet vervallen is.
  • Een verlenging aanvragen kan enkel voor dezelfde inname als diegene die al lopende is.

Wijziging van uw vergunning

Indien u een wijziging van uw bestaande vergunning wil aanvragen, dan neemt u contact op met de Afdeling Innames Publieke Ruimte van de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen.

Nummerplaten

Beslaat uw inname i.f.v. uw verhuis of levering geheel of gedeeltelijk een parkeerstrook dan moet u parkeerverboden plaatsen. Hou hierbij rekening met het volgende:

  • U plaatst de borden ten laatste 48 uur voor de aanvang van de inname.
  • Op het moment dat u de borden plaatst moet u van alle voertuigen die er op dat moment staan de nummerplaat en het merk noteren.
  • Geef dit overzicht door via het digitaal formulier kennisgeving nummerplaten via deze link. U kunt aanmelden met het vergunningsnummer, in combinatie met het nummer dat in uw vergunning naast het parkeerverbod staat waarvoor u de nummerplaten moet doorgeven.
  • U doet dit ook ten laatste 48 uur voor de aanvang van de inname.

Regelgeving

Consulteer