Mobiliteit in cijfers

Het Mobiliteitsbedrijf voert regelmatig studies uit rond mobiliteit.

Onderzoeken gebeuren enerzijds door de eigen onderzoekscel, bijvoorbeeld het in kaart brengen van het verkeer op drukke kruispunten, het tellen van het aantal fietsers op belangrijke assen, kentekenonderzoek, snelheidsonderzoek,.. Anderzijds worden grotere studies uitbesteed.

Verplaatsingsgedrag van de Gentenaar in 2018

Ook in 2018 werd het driejaarlijkse onderzoek naar het verplaatsingsgedrag van de Gentenaars uitgevoerd. De Gentenaar kiest alsmaar meer voor duurzame verplaatsingskeuzes.

Verplaatsingsgedrag van de Gentenaars - 2018

Lees hier het verslag PDF (21.45 MB)

Verplaatsingsgedrag van de Gentenaar in 2015

In 2015 voerde het Mobiliteitsbedrijf een onderzoek uit naar de mobiliteitsbeleving en het verplaatsingsgedrag van de Gentenaar. Zo wil het stadsbestuur een representatief inzicht krijgen over de mening over het mobiliteitsbeleid van de Gentenaar, over zijn mobiliteitsbeleving en zijn verplaatsingsgedrag. De evoluties op drie jaar tijd leveren waardevol materiaal om het beleid aan te toetsen.

Verplaatsingsgedrag van de Gentenaars - 2015

Lees hier het verslag PDF (5.7 MB)

Verplaatsingsgedrag van de Gentenaar in 2012

Het onderzoek 'Verplaatsingsgedrag in Gent' is uitgevoerd in 2012 bij 2.200 Gentenaars. Hier vindt u de modal split, of anders gezegd, de verdeling van de verschillende vervoersvormen. Hoe gaan Gentenaren naar hun werk, waar parkeren ze hun auto of fiets?

Verplaatsingsgedrag van de Gentenaars - 2012

Lees hier het verslag PDF (8.87 MB)