De Lijn - jaarabonnement ouder van kind(eren) (0-11) zonder wettig verblijf

Ouders van kinderen tot 11 jaar, die zonder wettig verblijf in Gent wonen, kunnen tot 30/11/2025 een jaarabonnement van De Lijn kopen.

Waar gaat het over?

Ouders van kinderen tot 11 jaar, die zonder wettig verblijf in Gent wonen, kunnen tot en met 30/11/2025 een jaarabonnement van De Lijn kopen aan het verlaagde tarief van 46 Euro. 
Er is een aanvraag nodig om van dit voordeel te kunnen genieten.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Je hebt minstens 1 kind tussen 0 en 11 jaar
 • Jij en je gezin zijn ‘zonder wettig verblijf’ in België. Zie hier wat hiermee wordt bedoeld.
 • Jij en je gezin wonen in Gent.
 • Het aanbod is mogelijk voor 1 ouder per gezin. Het abonnement zal op naam staan van deze ouder. Enkel deze ouder kan het abonnement gebruiken.
 • Het aanbod geldt van 1 december 2023 tot en met 30 november 2025. Dit betekent: je kan momenteel maximaal voor 2 opeenvolgende jaren een jaarabonnement aanvragen.

Wie kan de aanvraag doen?

 • Inloopteam waar je naar bent doorverwezen door Kind & Gezin - Voor gezinnen met kinderen tot 3 jaar die nog niet naar school gaan:
 • De brugfiguur op de kleuter-of lagere school van je kind. Is er geen brugfiguur op de school van je kind? Dan duidde de school een andere schoolmedewerker aan als aanvrager. Vraag ernaar op de school.

Hoeveel kost het?

46 euro
 

Je betaalt hetzelfde als voor een sociaal abonnement van De Lijn. Een sociaal abonnement is er voor personen met leefloon, verzoekers internationale bescherming en ouderen met gewaarborgd inkomen. 
De Stad past de rest van het bedrag bij. Dat is 305 euro als het bij jou gaat om een omnipas (> 25 jaar) of 169 euro als het bij jou gaat om een Buzzy Pazz (< 25 jaar).
De Stad past ook de eenmalige kost van de mobib-kaart bij (€5). 

Wat heb ik nodig?

Een foto van de ouder. De aanvrager mag die met een smartphone nemen.
Het MOBIB-kaart nummer indien de ouder al een MOBIB-kaart heeft. Dit begint met 0000.

Welke stappen zijn er?

 • Je neemt contact op met iemand die de aanvraag voor jou kan doen (zie 'Wie kan de aanvraag doen?')
 • De aanvrager vult samen met jou een aanvraagformulier in en voegt je foto toe.
 • De Lijn stuurt de factuur en de lege MOBIB-kaart op naar het verblijfsadres van het gezin. Het abonnement staat nog niet op de MOBIB-kaart. Dat wordt pas geladen na betaling van de factuur.
  Als de ouder al een MOBIB-kaart heeft wordt het abonnement op de bestaande kaart geladen.
  Indien niet haalbaar/wenselijk is dat de briefwisseling naar het verblijfsadres verstuurd wordt (veelvuldige verhuisbewegingen, onduidelijke brievenbussen, …) dan kan die naar het adres van de school/het inloopteam gestuurd worden.
 • Je betaalt de factuur van 46 euro. Dit kan je doen via overschrijving of cash in een Lijnwinkel. Er zijn 2 Lijnwinkels in Gent: aan station Gent-Sint-Pieters en aan de Korenmarkt
 • De Lijn verwerkt de factuur. Pas dan wordt het abonnement op jouw MOBIB-kaart geladen en kan je ze gebruiken op bus en tram. 

Veelgestelde vragen

Waarom maakt Stad Gent dit mogelijk specifiek voor ouders van kinderen zonder wettig verblijf?
Andere groepen in kansarmoede hebben recht op een sociaal abonnement van 46 euro bij De Lijn. Mensen zonder wettig verblijf maakten geen aanspraak op een verlaagd tarief. 
De Stad wil voorzien in een rechtvaardig vervoersaanbod en een gelijke-kansenbeleid voor alle mensen in armoede zonder onderscheid tussen mensen in armoede met en zonder papieren. 
Doel is om op een structurele manier de zorg- en onderwijskansen van jonge kinderen te vergroten, kansen te geven voor een duurzame toekomstoriëntering en risico op zwartrijden te vermijden.
Hiervoor voorziet de Stad ruim 130.000 euro in 2024 en 2025. In 2025 wordt de actie geëvalueerd.