Stadsvernieuwing in Ledeberg

Herwaardering van de negentiende-eeuwse gordel rond de stad.

Rond de laatste eeuwwisseling besliste het Gentse stadsbestuur om de wijken in de negentiende-eeuwse gordel rond de stad te herwaarderen. Die wijken ontstonden tijdens de industriële revolutie als grote verkavelingen van arbeiderswoningen dichtbij de grote fabrieksgebouwen.

De Stad koos ervoor om wijk per wijk aan te pakken, om middelen, subsidies en medewerkers te kunnen concentreren. Zo kunnen de stadsvernieuwingsprojecten maximaal investeren in woonkwaliteit, publiek domein, lokale economie en het samenleven in de wijk.

Onderaan deze pagina vind je een overzichtskaart van de deelprojecten van Ledeberg leeft.

De 6 voor Ledeberg

In 2006 startte het Gentse stadsbestuur met een grondige vernieuwingskuur voor Ledeberg. Het project kreeg de naam Ledeberg leeft. De Stad Gent formuleerde zes doelstellingen voor het stadsvernieuwingsproject:

  • meer en mooier groen
  • hogere woonkwaliteit
  • vlotter en veiliger verkeer
  • vernieuwde toegangen
  • meer en actievere dienstverlening
  • meer ruimte voor ontmoeten

In samenspraak met bewoners

Stadsvernieuwing in Ledeberg gebeurt niet zonder de Ledebergenaar. Net als bij de andere stadsvernieuwingsprojecten (Zuurstof voor de Brugse Poort, Bruggen naar Rabot, ...) betrekken we ook in Ledeberg de bewoners, kinderen, handelaars en andere belanghebbenden nauw bij de verschillende stappen van het project.

Vanaf de start van de studiefase werd een klankbordgroep opgericht. Deze groep kreeg doorheen deze studiefase heel wat studiemateriaal en ontwerpvoorstellen te zien. De groep bestond uit bewoners, vertegenwoordigers van lokale organisaties en verenigingen en lokale werkers.

Ook bij de uitvoering van de verschillende deelprojecten gaan we in gesprek met bewoners en lokale organisaties en diensten.

Een brede geïntegreerde aanpak

Stadsvernieuwing in Ledeberg gaat dus over meer dan stenen alleen. Het draait in de eerste plaats om mensen. Daarom kiest de Stad Gent voor een brede, geïntegreerde aanpak met aandacht voor het ruimtelijke, het socio-economische en socio-culturele verhaal.