Nieuw park en een nieuwe brug

Langs de Schelde komt een nieuwe groenzone. Een fiets- en voetgangersbrug leidt naar het stadscentrum, het UZ en station Gent Sint-Pieters.

Het gaat meer bepaald over het stukje groen aan de achterzijde van de Jenny Tanghestraat, het deel tussen de Zuiderpoort en de Schelde.

Zicht op water

Een gevarieerd park met hier en daar een picknickbank zal rechtstreeks toegang geven tot het water. Het park maakt deel uit van de Ledebergse Scheldemeander. Het wordt een aangename plek voor buurtbewoners, werknemers en passanten om in uit te rusten of doorheen te fietsen en te wandelen.

Het parkje is bereikbaar via 3 publieke toegangen: centraal door het nieuwe woonproject op site D’Hooghe via de Jenny Tanghestraat, langs de Zuiderpoort via de Henri Joseph Reystraat en via de Bellevuestraat.

Brug voor fietsers en voetgangers

De nieuwe fiets- en voetgangersbrug over de Schelde verbindt het Bellevuepark met de Stropkaai en het centrum van de stad. Er komt zo een veilige en vlotte verbinding richting centrum en richting Gent Sint Pieters.

Op vraag van Waterwegen en Zeekanaal wordt de brug ongeveer 5 m boven het water gerealiseerd zodat scheepvaart nog kan passeren. De brug krijgt hierdoor aanrijhellingen, twee aan de kant van de Stropkaai en één in het park.

De brug wordt gefinancierd door de Stad Gent, AWV, Baloise en krijgt EFRO steun.

Brug heet voortaan Louisa d’Havébrug

Op 17 december 2018 hakte de Gentse gemeenteraad de knoop door voor een naam voor de nieuwe fiets- en voetgangersbrug. De brug zal de Louisa d'Havébrug genoemd worden naar de gelijknamige oorlogsheldin. Louisa d'Havé was een Gentse spionne die in totaal veertig à vijftig keer militair gevoelige informatie naar Nederland wist te smokkelen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Dit onder de dekmantel dat ze daar textiel kocht voor het bedrijf van haar vader. Dankzij haar spionagewerk kon het Belgisch leger zich beter beschermen tegen Duitse gasaanvallen. Hiervoor werd ze ook tot ridder geslagen. Louisa d'Havé overleed in 1966.


Timing

In mei 2019 starten de werken voor de nieuwe fietsbrug die de Zuiderpoort met de Stropkaai verbindt. De bouw heeft een jaar vertraging opgelopen. Een jaar later moeten de werken klaar zijn. De Stropkaai wordt in tussentijd een fietsstraat om een veilige verbinding te maken met de brug. Na de realisatie van de brug zal ook het park aangelegd worden. De start van de parkaanleg wordt nu geschat op mei 2020.

Ledebergse Scheldemeander

Gent zet sinds enkele jaren flink in op de aanleg van nieuwe parken, zodat bewoners zich kunnen ontspannen in het groen dicht bij huis. Die parken worden niet langer gezien als losliggende eilanden in het stadsweefsel. Ze worden met elkaar verbonden in groenassen.

De Ledebergse Scheldemeander is er zo één. Hij brengt groen en natuur binnen het bereik van de stadsbewoners. Het is een kralensnoer van parken, met elkaar verbonden door een fiets- en wandelpad. De Scheldemeander verbindt twee andere groenassen. Hij volgt gedeeltelijk de Groenas Bovenschelde om vervolgens over te gaan in de Groenas Benedenschelde. Hij doet wat alle groenassen van het Ruimtelijk Structuurplan Gent doen: groen en natuur tot in de stad en binnen het bereik van de stadsbewoners brengen.