Park aan Cotton Island krijgt nieuwe inrichting

De Stad Gent legt na de zomer van 2018 het park aan Cotton Island aan.

Het gaat meer bepaald over de groenzone tussen de woningen van Cotton Island en de Franse Vaart.

Zicht op water

Het ontwerp beoogt een beter contact met de Franse Vaart. Een pad met zachte tredes brengt je naar het water. Er komt een boomgaard met kerselaars, golvende heuvels en bloemrijk graslanden met hier en daar een zitbank en spelprikkels voor de allerkleinsten. Het wordt een aangename plek voor iedereen. Zowel buurtbewoners als passanten kunnen er vertoeven of doorheen fietsen en wandelen.

Het parkje is bereikbaar via de onderdoorgang onder de Brusselsesteenweg en via de Edward Pynaertkaai.

Timing

Op 20 september 2016 werd het huidig plan voorgelegd aan de bewoners en werknemers uit de buurt. Zij krijgen 2 weken de tijd om opmerkingen en/of vragen door te geven aan de Stad Gent. Dit betekent niet dat er nog grote veranderingen mogelijk zijn aan het ontwerp. De grote lijnen liggen al vast.

Het ontwerp is namelijk opgemaakt conform het groenstructuurplan. Dit plan bepaalt hoe en waar de Stad op lange termijn wil inzetten op groen in de stad.

Iedereen kreeg in de 2de helft van oktober 2016 een antwoord op zijn/haar vragen of opmerkingen.

In de loop van oktober 2017 werd de bouwvergunning goedgekeurd. Op 23 april 2019 startten de werken. De grond- en verhardingswerken duren tot eind mei 2019. Nadien plaatst de aannemer parkbanken en spelprikkels . Tijdens de zomermaanden zal de buurt al kunnen genieten van het park. In de herfst volgen dan nog de laatste zaaien beplantingswerken.

Ledebergse Scheldemeander

Gent zet sinds enkele jaren flink in op de aanleg van nieuwe parken, die de recreatiebehoeften dicht bij huis opvangen. Die parken worden niet langer gezien als losliggende eilanden in het stadsweefsel, ze worden met elkaar verbonden in groenassen.

De Ledebergse Scheldemeander is er zo één. Hij brengt groen en natuur binnen het bereik van de stadsbewoners. Het is een kralensnoer van parken, met elkaar verbonden door een fiets- en wandelpad. De Scheldemeander is een kortsluiting tussen twee groenassen. Hij volgt gedeeltelijk de Groenas Bovenschelde om vervolgens over te gaan in de Groenas Benedenschelde. Hij doet wat alle groenassen van het Ruimtelijk Structuurplan Gent doen: groen en natuur tot in de stad en binnen het bereik van de stadsbewoners brengen.