WATT The Health: de nieuwe sport- en healthtechhub in Gent

Aan de Kliniekstraat in Gentbrugge werd het eerste gevelpaneel geplaatst voor een nieuw kantoorgebouw van 4600 m².

Het nieuwe huis voor techondernemers in de zorg- en sportsector is een idee van de Gentse ontwikkelaar Revive en zal in de lente van 2025 opgeleverd worden. Voorlopig zal die opstart gebeuren met vier start-ups: Clouds of Care, Televitas, FAQIR en LiveLunger. Er is echter nog genoeg ruimte voor extra tech-bedrijven. 

Er werd ook een overeenkomst aangegaan met de Health Arena van In4Care om de eerste Health Arena in Vlaanderen in Gentbrugge te laten landen. Op die manier kunnen de ondernemers hun innovatie op de site zelf verder ontwikkelen, samen met het ziekenhuis AZ Maria Middelares én de Gentbrugse burgers.

Een eerste glimp op deze moderne hub

“In dit nieuwe gebouw worden 440 bureaus voorzien,” vertelt verantwoordelijke Julie Daelman. “De totale kantooroppervlakte wordt verdeeld over vier etages, inclusief 1500m² aan gemeenschappelijke faciliteiten zoals vergaderruimtes, bestuurskamers, een lunchruimte, evenementenhal en terrassen. Elke verdieping biedt 1000 m² aan flexibele kantoorruimtes, gaande van 25m² tot een hele verdieping. We zien nu al een mooie mix van kleinere bedrijven tot groeibedrijven. In totaal zullen zo’n 30 bedrijven zich hier kunnen vestigen in mei 2025.”

Beter een goede buur dan een verre vriend

Een locatie waar techondernemers met een gedeelde expertise terecht kunnen, dat valt blijkbaar in de smaak. “Healthtechgerelateerde bedrijven hebben een heel andere opstart dan andere bedrijven,” zegt Julie. “Ze zijn erg afhankelijk van kapitaalinjecties, ze hebben een lange doorlooptijd om van research richting de markt te geraken en de regelgeving waar ze zich aan moeten houden weegt zeer zwaar door. Door deze bedrijven bij elkaar te zetten en expertise te delen kunnen ze de bekende ‘valley of death beter overbruggen en vinden ze partners om samen mee te groeien.”

“Met ons initiële idee zijn we vrij snel naar de markt gestapt. Dat gaf ons wel wat voorsprong. We wilden vooral onze strategie en bouwplannen aftoetsen, kijken welke bedrijven er mogelijks geïnteresseerd waren en hoe we onze plannen zouden moeten aanpassen om hen daar effectief te laten landen. Door dit twee jaar op voorhand op te starten, hebben we zinvolle feedback gekregen van onze toekomstige bewoners. Die gesprekken hebben ons bijvoorbeeld geleerd dat we extra moesten inzetten op gezonde buitenruimtes, zoals vergaderruimtes op de terrassen. We hebben ook onze dienstverlening op punt gezet in het kader van ISO 27001 normering.”

 

 • Door deze bedrijven bij elkaar te zetten en expertise te delen kunnen ze de bekende ‘valley of death’ beter overbruggen en vinden ze partners om samen mee te groeien.

  Julie Daelman

Waarom Gent?

Gentse techies kunnen samenwerken als geen ander en dat bleek een ideaal startpunt voor dit concept. “In Gent wordt heel sterk de kaart getrokken van samenwerking tussen de sector en de tech toeleveranciers om nieuwe innovaties te ontwikkelen, testen en demonstreren. Hier zijn veel kennisinstellingen gehuisvest die ondersteunend werken bij het ontwikkelen van nieuwe tech, maar ook knappe technologische koppen voorbereiden op een leven als ondernemer. Bovendien is er een matuur ecosysteem om techbedrijven verder te laten accelereren.”

“Doordat onze techbedrijven hier aan ontwikkeling zullen kunnen doen, verminderen we de doorlooptijd naar de markt en garanderen we een betere fit met de eindgebruiker dankzij de samenwerking met AZ Maria Middelares. Je mag niet vergeten dat instanties als deze, samen met UGent, al tien jaar een voortrekkersrol spelen in het sneltesten en demonstreren van innovatie in de praktijk. Door op onze site ook een fysieke landingsplek te bieden voor deze ontwikkeling, zullen ‘living labs’ nog meer gebruikelijk worden. In de Health Arena zullen beide werelden zo ook nog sneller de nodige feedback krijgen van elkaar.”

 • Doordat onze techbedrijven hier aan ontwikkeling zullen kunnen doen, verminderen we de doorlooptijd naar de markt en garanderen we een betere fit met de eindgebruiker dankzij de samenwerking met AZ Maria Middelares. Je mag niet vergeten dat instanties als deze, samen met UGent, al tien jaar een voor­trek­kers­rol spelen in het sneltesten en demonstreren van innovatie in de praktijk.

  Julie Daelman

Clouds of Care

Een van de bedrijven die zich in deze nieuwe hub zullen vestigen, is Clouds of Care. Zij specialiseren zich in de ontwikkeling van biomarkers voor het kwantificeren van hersenfuncties. Ze hebben een SaaS-platform voor data-analyse en bieden dit aan voor farmaceutische ondernemingen om neurologische aandoeningen beter te begrijpen en behandelingen te optimaliseren. Hun huidige focus ligt op epilepsie, waarbij ze de epileptische activiteit meten via onder andere elektrofysiologische parameters. Wereldwijd zijn hun biomarkers betrokken in meer dan twintig studies. 

“We zijn nu zo’n zeven jaar bezig,” zegt CEO Gregor Strobbe, “waarvan de oorsprong ligt in academisch onderzoek aan de Universiteit van Gent rond de ontwikkeling van software-technologie om hersengolven sneller en meer automatisch te analyseren. Het is in die periode dat we ook nauwe banden hebben opgebouwd met de groep rond professor Boon aan UZGent, die zich specialiseert in epilepsie. We hebben trouwens ook een goeie band opgebouwd met Pascal Verdonck, via AZ Maria Middelares.”

“Je zou dus kunnen zeggen dat we bleven plakken in Gent! (lacht). We doorliepen ook al het traject bij imec.istart, dus ons DNA is hier zowat verankerd geraakt. Momenteel zitten we in WATT Factory, maar door onze aanzienlijke groei kunnen we daar niet blijven. Toen we via Julie hoorden van deze nieuwe ruimte, was de keuze snel gemaakt.”

 • Je zou dus kunnen zeggen dat we bleven plakken in Gent! (lacht). We doorliepen ook al het traject bij imec.istart, dus ons DNA is hier zowat verankerd geraakt.

  Gregor Strobbe

Televitas

Ook Televitas neemt in de lente van 2025 zijn intrek in het pand. Dit bedrijf heeft een innovatief softwareplatform ontwikkeld dat zowel hybride zorg (op afstand) als preventieve maatregelen faciliteert. Het platform onderscheidt zich door de integratie van meer dan 100 wearables, sensoren en applicaties die data systematisch verzamelen en delen met zorgprofessionals. Hierdoor kunnen medische specialisten, alarmcentrales, verplegend personeel en mantelzorgers de gezondheid van patiënten op afstand monitoren. Televitas speelt in op de toenemende druk binnen de gezondheidszorg door middel van budgettaire en personele besparingen. Het platform draagt bij aan het verlichten van werklast, waardoor de aandacht weer volledig naar de patiënt kan uitgaan.

“Met ons consultingbedrijf onetowin zijn we al meer dan tien jaar gevestigd in Gent,” zegt CCO Gio Verborg. “Dus voor dit bedrijf leek die regio ook logisch. We leerden Gent namelijk kennen als een ondernemende en innovatieve stad, een magneet voor talent, een duidelijke visie op onderzoek en ontwikkeling met een bruisende start-up cultuur tussen de vele gevestigde waarden. Het nieuwe WATT The Health staat voor onze liefde voor de transformatie van oude gebouwen en het verenigen van gelijkgestemden in de zorgtechnologie.”

 • We leerden Gent namelijk kennen als een ondernemende en innovatieve stad, een magneet voor talent, een duidelijke visie op onderzoek en ontwikkeling met een bruisende start-up cultuur tussen de vele gevestigde waarden. Het nieuwe WATT The Health staat voor onze liefde voor de transformatie van oude gebouwen en het verenigen van gelijk­ge­stem­den in de zorg­tech­no­lo­gie.

  Gio Verborg

FAQIR

Een derde start-up die al bureauruimte geclaimd heeft, is FAQIR. Dit bedrijf wil individuen meer zeggenschap geven over hun medische data door het gebruik van persoonlijke ‘Health Data Vaults’ of ‘PODs’. Deze datakluizen verzekeren dat je als individu de controle behoudt over je eigen gezondheidsinformatie, wat bijdraagt aan een betere bescherming van je privacy. Gebruikers kunnen namelijk zelf bepalen wie toegang heeft tot hun informatie en wanneer, hun gezondheid dagelijks monitoren en hun gegevens moeiteloos delen met medische professionals.  In hun benadering van gezondheidszorg staat de patiënt steeds centraal, want de beste zorg begint bij een grondig begrip va de individuele behoeften en ervaringen van elke patiënt.

“We kozen voor WATT The Health omdat we geloven dat het meer is dan alleen een aantrekkelijke locatie,” zegt COO Yves Claeys. ”Het is ook een levendige gemeenschap van vernieuwers die toegewijd zijn aan het transformeren van de gezondheidszorg. Gent positioneert zich als een wereldwijde tech-hoofdstad en wij zijn enthousiast om ons steentje bij te dragen en te groeien binnen dit dynamisch ecosysteem. We kijken ernaar uit om te zien hoe Gent start-ups en scale-ups in de technologiesector blijft ondersteunen, zodat we allemaal kunnen innoveren en bloeien. Want samen kunnen we echt een verschil maken in de gezondheidszorg.”

 • Gent positioneert zich als een wereldwijde tech-hoofdstad en wij zijn enthousiast om ons steentje bij te dragen en te groeien binnen dit dynamisch ecosysteem. We kijken ernaar uit om te zien hoe Gent start-ups en scale-ups in de tech­no­lo­gie­sec­tor blijft ondersteunen, zodat we allemaal kunnen innoveren en bloeien. Want samen kunnen we echt een verschil maken in de gezond­heids­zorg.

  Yves Claeys

LiveLunger

De start-up die – voorlopig – het lijstje afsluit is LiveLunger. Zij ontwikkelen telemonitoring systemen voor patiënten om zelf hun ademhalingsaandoeningen op te volgen. Ze hebben een volledig operationele, CE-gekeurde digitale assistent die continu kan aangeven of een patiënt zijn astma onder controle heeft. Dit wordt mogelijk gemaakt door metingen van de longfunctie thuis via een bluetooth-spirometer en het beantwoorden van enkele vragen in de LungBeat zelfmanagement-app. LiveLunger streeft ernaar om wereldleider te worden op het gebied van thuismonitoring in respiratoire aandoeningen, ver vooruit op de concurrentie.

“De keuze voor Gent was vlug gemaakt,” zegt oprichter Veerle De Colvenaer, “omdat het de stad is van healthtech en medtech. De nabijheid van de universiteit, de ziekenhuizen, MedVia en Flanders.bio waren ook een doorslaggevende factor. We zijn hier ook zelf al jaren actief en we kennen het ecosysteem ondertussen. Ook de jarenlange vriendschap met Pascal Verdonck deed ons uiteindelijk beslissen voor WATT The Health. We hopen dan ook vlot te kunnen samenwerken met de longartsen van AZ Maria Middelares.”

 • Het is de stad van healthtech en medtech. De nabijheid van de universiteit, de ziekenhuizen, MedVia en Flanders.bio waren ook een door­slag­ge­ven­de factor. We zijn hier ook zelf al jaren actief en we kennen het ecosysteem ondertussen.

  Veerle De Colvenaer