Deelprojecten Het Getouw

Verschillende deelprojecten blazen de oostzijde van de Bloemekenswijk opnieuw leven in.