Peilgestuurde bemaling

Gezien de uitzonderlijke droogte heeft Stad Gent beslist om met onmiddellijke ingang de peilgestuurde bemaling op te leggen.

De maatregel geldt voor alle aanvragen vanaf 24 augustus 2022 en in de volgende gevallen:

  • bij alle klasse 2 en 1 bemalingsprojecten, of te adviseren als de aanvraag behandeld wordt door een hogere overheid;
  • bij bemalingen in kader van rioleringswerken, met uitzondering van hoogdringende bemalingen (bv. voor breuken in de leiding);
  • bij klasse 3 aanvragen waarbij de bemaling actief is in de periode tot 30/10, het debiet bemalingswater groter is dan 10 000 m³  en de bemaling meer dan 21 dagen duurt.

Meer informatie over peilgestuurde bemalingen vind je op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij. Deze techniek zal meegenomen worden in een volgende versie van de richtlijnen bemalingen ter bescherming van het milieu.

Aandachtspunten

  • Voor langdurende trajecten: een goede dimensionering en afregeling van de bemaling is essentieel, zeker bij vorst. Dan is frequente stroming in leidingen vereist om bevriezing te voorkomen. Indien er bij vorst tijdelijk niet peilgestuurd bemaald wordt, moet men dit melden aan de toezichthouder.
  • Een eventuele extra kost wordt deels gecompenseerd door de lagere energierekening. De pompen draaien immers minder uren. Ingeval heffing voor de lozing van toepassing is, zal ook daarop bespaard kunnen worden.

In oktober zal een analyse van de droogtetoestand uitwijzen of deze maatregel verlengd moet worden.