Droogtekaarten van Gent

Deze kaarten zijn opgemaakt in kader van de droogtestudie voor Gent.

Om de impact van de droge periodes van 2017 tot 2020, én toekomstige droogteperiodes, te kennen, liet Gent in 2021 een droogtestudie uitvoeren.
Sumaqua, het studiebureau van Vincent Wolfs en professor Patrick Willems van KULeuven maakten de studie op. In de studie doen de onderzoekers voorstellen voor doortastende maatregelen om de stad beter bestand te maken tegen langdurige droogteperiodes.

In kader van de droogtestudie werden onderstaande droogtekaarten opgemaakt.

  • De kaarten voor natuur tonen de kwetsbaarheid voor verdroging (= gevoeligheid x biologische waardering) op basis van de biologische waarderingskaart uit 2019. Daarnaast werd voor de meest waardevolle vegetaties ook via een andere methodiek de impact van verdroging in beeld gebracht (kwetsbaarheidskaart meest waardevolle natuur).
  • De kansenkaarten tonen waar er potentieel is om maatregelen zoals slim ontharden, opvang van regenwater en hergebruik, installatie van stuwen uit te rollen.
  • De typologieënkaart toont waar de typologieën Binnenstad, Randstad, Buitengebied, Industrie, Natuur en Landbouw voorkomen op het grondgebied van Gent. Voor elke typologie worden in de droogtestudie de risico’s, de inzetbare en meest efficiënte maatregelen en de prioritaire acties besproken.
  • De GIS-analyse en data kaarten tonen achterliggende analyses die uitgevoerd werden, zoals de gemiddelde verhardingsgraad per perceel en de irrigatienood voor landbouwpercelen, alsook de geografische verspreiding van de data die verzameld werden, onder andere infiltratiecapaciteitsmetingen.