PFAS-ver­ont­rei­ni­ging in de Porre

Het PFAS-onderzoek in de Porre is nog niet volledig afgerond. Op basis van de huidige resultaten lijkt de impact op de buurt beperkt.

Locatie-informatie

In de Peter Benoitlaan 78 bevonden zich vroeger activiteiten in de textielindustrie. Daarna werd er de Brandweerpost Oost gehuisvest. Vandaag vind je er SANTO. 

Aanleiding tot het PFAS-onderzoek 

In de Brandweerpost Oost werd vroeger PFAS-houdend brandblusschuim bewaard. 
Dit gaf aanleiding om de site te onderzoeken op mogelijke PFAS-vervuiling.
 

tijdslijn

Verloop van het bodem-en grondwateronderzoek

  • Aarde

    Wat het vaste deel van de aarde betreft, zien we dat de verontreiniging vooral aanwezig is op de site van de voormalige brandweerpost zelf. De verspreiding is ook beperkt.

  • Grondwater

    Ook voor het grondwater stelden we de meeste verontreiniging op de brandweersite zelf vast. Deze verontreiniging houdt enkel risico in als je grondwater zou drinken of ermee zou (af)wassen.

Veelgestelde vragen over de PFAS-vervuiling in De Porre