Voormalige tuin van Villa Voortman wordt tuin van alle Gentenaars

Binnenkort start de Stad met de heraanleg van het Vogelenzangpark. Het plan is ook om het park te verbinden met de tuin van Villa Voortman.

Eind september start de Stad Gent met de heraanleg van het Vogelenzangpark. Er zijn ook plannen om het park te verbinden met de 200 jaar oude tuin van Villa Voortman. De private tuin wordt zo toegankelijk voor de buurt, en het totale park wordt dubbel zo groot in oppervlakte.

Nog deze maand start de Stad Gent met de heraanleg van het Vogelenzangpark. De straat in asfalt in het park verdwijnt, in de plaats komt een betonnen wandelpad. Naast zitbanken en picknickbanken komt er ook een nieuwe speelzone. Met planten als buffer wordt het park losgekoppeld van Terhagen, de straat naar het parkeergebouw van AZ Sint-Lucas.

In de plannen staat ook dat het park via een wandelpad verbonden wordt met een aanpalende groenzone, de voormalige tuin van Villa Voortman. De Stad Gent voorziet daarover een erfpachtovereenkomst met vzw De Lieve, de eigenaar van de tuin. De private tuin, momenteel enkel toegankelijk voor de bewoners van de assistentiewoningen De Lieve, wordt zo toegankelijk voor de buurt. In ruil zal de Stad Gent instaan voor het beheer en het onderhoud van de tuin.

Steeds warmere dagen én de coron­a­maat­re­ge­len stellen het belang van meer groen op scherp. Zeker in dichtbevolkte wijken is het niet eenvoudig om nieuwe groenzones en parken aan te leggen, dus maken we bestaand groen toegankelijk in samenspraak met de eigenaars. Dankzij dit mooie partnerschap met vzw De Lieve en vzw Hotel Den Briel verdubbelt het Voge­len­zang­park in oppervlakte, en kan iedereen binnenkort genieten van de 200-jarige tuin.

Astrid De Bruycker, schepen van Openbaar groen

Dagelijks open

De erfpachtovereenkomst met vzw De Lieve wordt besproken op dinsdag 22 september 2020 tijdens de gemeenteraadscommissie, en later voorgelegd aan de gemeenteraad. Mits goedkeuring zal de voormalige tuin van Villa Voortman publiek toegankelijk zijn vanaf december 2020, wanneer ook de wandelpaden in het Vogelenzangpark zullen aangelegd zijn. Het park zal in het voorjaar van 2021 volledig afgewerkt zijn.

Dankzij de erf­pacht­over­een­komst voor 30 jaar zal de tuin dagelijks open zijn voor het publiek, in de zomerperiode tussen 8 en 20 uur en in de winter van 8 tot 17 uur. Voor de buurt komt er een prachtige wandel- en rusttuin bij, in een gebied dat volop in ontwikkeling is.

Annelies Storms, schepen van Facility Management