'Verdwaalpalen' zorgen voor 12 procent minder afval in Gentse parken

In de vijf parken met de verdwaalpalen zorgde de campagne voor 12 procent minder afval op de grond. in de controleparken lag net meer afval.

In het voorjaar rolde de Stad Gent een zwerfvuilcampagne uit met de opvallende verdwaalpalen. Om het effect te meten, werden afvaltellingen uitgevoerd. Daaruit blijkt nu dat er gemiddeld 12 procent minder afval lag in de parken dan voor de campagne. De campagne krijgt een vervolg, zo worden de palen alvast ingezet op Student Kick-Off.

In het voorjaar werd in Gent een campagne tegen zwerfvuil uitgerold. Heel wat parken kregen daarbij opvallende verdwaalpalen, zoals aan zee. Dat was onder meer het geval in Baudelohof, aan het Casinoplein, in het Koningin Astridpark, het Lousbergspark en aan het Sint-Annaplein. In die vijf parken werden op voorhand afvaltellingen uitgevoerd, net als in vijf 'controleparken', dat zijn parken waar de campagne niet liep. Dat ging om het Koningin Maria Hendrikaplein, het Muinkpark, het park aan de Martelaarslaan, het park aan de stadshal, en de Watersportlaan.

In de vijf parken met de verdwaalpalen zorgde de campagne voor gemiddeld 12 procent minder afval op de grond. in de vijf controleparken lag net meer afval. De Stad bekijkt dan ook om de campagne in de nabije toekomst te herhalen. Daarnaast wordt er gekeken om de verdwaalpalen in te zetten tijdens Student Kick-Off. Eén verdwaalpaal was overigens twee weken geleden te vinden in het station van Oostende. De NMBS is namelijk aan het onderzoeken of het ook voor hen nuttig kan zijn om dergelijke palen in te zetten tegen zwerfvuil.

De verdwaalpalen zijn een originele manier om te sensibiliseren rond zwerfvuil, een geslaagde campagne.

Bram Van Braeckevelt, schepen van Openbare Netheid

Voor zwerfvuil geldt een dalende trend in Gent. In 2022 veegden Ivago en het Dienstenbedrijf Sociale Economie in totaal 1.217 ton aan rondslingerend afval in straten, bermen en parken bij elkaar. Dat is zo'n 100 ton minder dan het jaar daarvoor en zo'n 300 ton minder dan in 2020. De Stad Gent heeft bovendien het geluk om te kunnen rekenen op de Gentenaars om de strijd tegen het zwerfvuil aan te gaan. Zo zijn er op dit moment liefst 861 Gentenaars die als Proper Pierke hun steentje bijdragen, een absoluut record.