Stadspersoneel reist voortaan ook internationaal
bij voorkeur per trein

Voor verplaatsingen die maximaal een werkdag in beslag nemen, kiest de Stad Gent resoluut voor de trein.

Gent wil tegen 2050 klimaatneutraal zijn. Daarom zal het stadspersoneel duurzamer internationaal reizen. Voor verplaatsingen die maximaal een werkdag in beslag nemen, kiest de Stad Gent resoluut voor de trein.

Vanaf februari 2020 kiest de Stad Gent het transport voor internationale dienstverplaatsingen op basis van de reistijd per trein. De vuistregel daarbij is dat stadsmedewerkers kiezen voor de trein wanneer de bestemming in maximaal één werkdag per spoor bereikbaar is. Voor bestemmingen die meer reistijd vergen, kan de medewerker zelf kiezen tussen de (nacht)trein of het vliegtuig.

De wijziging komt er na een analyse van internationale, meerdaagse dienstreizen in de periode 2013-2018. Het gaat in totaal over zo'n 740 verplaatsingen naar een tweehonderdtal bestemmingen. Meer dan de helft daarvan gaat richting een buurland. Amsterdam, Londen, Barcelona, Utrecht, Berlijn en Parijs zijn de meest bereisde bestemmingen. Vandaag wordt voor zo'n 35% van de meerdaagse buitenlandse dienstreizen de trein genomen.

Gent bouwt met dit kader voor internationale dienstreizen verder op de criteria zoals gehanteerd door de Vlaamse overheid of UGent, en zet een volgende stap richting duurzaamheid. Dergelijke afwegingen zijn nooit af, na het eerste jaar zal dit vernieuwde kader geëvalueerd worden.