Onder­ver­gun­ning bij bedrijven

We roepen bedrijven op om hun milieumeldingen en -vergunningen in orde te brengen. Zo kunnen we hinder en schade aan het milieu voorkomen.

omgevingsloket

De Stad Gent start met een project rond ‘ondervergunning bij bedrijven’. We weten namelijk uit ervaring dat heel wat bedrijven niet in orde zijn op vlak van milieumeldingen en -vergunningen. Met dit project willen we bedrijven sensibiliseren om hun vergunningstoestand in orde te brengen. Als we als stad een correct beeld hebben van mogelijk milieuhinder of milieuvervuilende activiteiten kunnen we hinder en schade voorkomen of beperken.

Wat betekent ‘ondervergunning bij bedrijven’?

Uit vorige projecten en uit administratieve controles weten we dat zaakvoerders zich vaak niet bewust zijn van de status van hun milieumeldingen en -vergunningen. Die zijn dan bijvoorbeeld niet meer up-to-date of vervallen, of zijn gewoonweg nooit aangevraagd. Bedrijven zijn in beweging: er komen nieuwe productieprocessen, er worden nieuwe toestellen in gebruik genomen, de activiteiten worden uitgebreid of veranderen. Het is dan belangrijk om telkens na te gaan of de lopende milieumeldingen en -vergunningen nog stroken met de werkelijkheid.

Check je vergunningstoestand

We vragen zaakvoerders om hun vergunningstoestand te bekijken en in orde te brengen waar nodig. Je kunt daarbij de volgende stappen volgen:

  • Controleer via www.vastgoedinformatie.stad.gent wat de status van meldingen en vergunningen is voor jouw bedrijf (geef je adres in > kies 'toon op kaart' > kies 'zoek informatie' > kies 'inrichtingen')
  • Ga na of deze status nog correct is. Vraag eventueel advies aan een gespecialiseerd studiebureau.
  • Moet je een nieuwe aanvraag doen of een update van een bestaande melding? Ontdek welke stappen je moet nemen.
  • Meldingen (klasse 3), aanvragen (klasse 2 en 1) of veranderingen aan aktes en vergunningen moet je indienen in het omgevingsloket.

Steekproefsgewijze controles

Sommige bedrijven zullen in de komende maanden een milieucontroleur over de vloer krijgen. Die bekijkt samen met de zaakvoerder de situatie ter plaatse. Als er inbreuken vastgesteld worden, zal de zaakvoerder de kans krijgen om die op korte termijn in orde te brengen en zo een proces-verbaal te vermijden.

Heb je vragen over dit project?

Contacteer de afdeling Milieutoezicht via toezicht@stad.gent.