Nieuwe speeltoestellen voor Oostakkerdorp en Boerderijpark

Er gaat ook extra aandacht naar speeltoestellen in kleine woongroenzones, vaak op vraag van de buurt en met behulp van het Wijkbudget.

Ook dit jaar plaatst de Stad Gent op heel wat plekken nieuwe speeltoestellen. Onder meer het vernieuwde Oostakkerdorp en het Boerderijpark zijn aan de beurt. Dit jaar gaat er ook extra aandacht naar speeltoestellen in kleine woongroenzones, vaak op vraag van de buurt en met behulp van het Wijkbudget.
 
Gent krijgt er tegen de zomer van 2023 opnieuw enkele speelplekken bij. In Oostakkerdorp wordt de laatste hand gelegd aan een zandzone met een klimboog, een draaischijf en een duikelrek. Het park krijgt ook een houten zwijn en schaapjes als verwijzing naar de Dries, de plek waar lang geleden 's avonds het vee naartoe werd samengedreven om het naar de stal te brengen. De officiële opening is voorzien op zaterdag 6 mei om 15.30 uur tijdens het feest '1 jaar Oostakkerdorp'.
 
In het Boerderijpark in de Brugse Poort werden de speeltoestellen intussen al vervangen door een combinatietoestel met als thema 'Boerderij'. Op de houten maaidorser kunnen kinderen klimmen, glijden en naar hartenlust spelen met zand. Naast de maaidorser staat er een nieuw 'memorybord'.
 
De komende maanden plaatst de Stad nog een tiental kleinere speeltoestellen in groenzones verspreid over Gent, onder andere in de Julienne De Vetterestraat, Holmerestraat, Govaartsakker, Borluutplein, Granietstraat, Kapoenenpleintje Drongen.
 
Verder gaat er dit jaar extra aandacht naar kleine woongroenzones. Onder meer in de Prelaatsdreef en het parkje aan de Jean-Jaureslaan komen speeltoestellen als een evenwichtsparcours of trampolines. Die kleinere toestellen komen er vaak op vraag van de bewoners en met behulp van het Wijkbudget.

Ons openbaar groen is voor heel veel Gentenaars hun 'tuin'. Fijne plekken om elkaar te kunnen ontmoeten en vooral voor kinderen om te ravotten. Daarom plaatsen we op heel veel plekken in de stad leuke, veilige speeltuigen. Dat die er in dit geval komen met steun uit ons Wijkbudget – dus in samenwerking met de buurtbewoners zelf - doet mij dubbel plezier.

Astrid De Bruycker , schepen van Openbaar Groen en Participatie