Nieuw speelpleintje en extra groen voor Sleu­tel­bloem­park in Bernadettewijk

Van grasveld naar buurtpark. Het vernieuwde Sleutelbloempark is een mooie, avontuurlijke ontmoetingsplek geworden die verbindend werkt.

Het Sleutelbloempark, in het midden van de Bernadettewijk in Sint-Amandsberg, heeft nieuwe speelinfrastructuur, speelheuvels, zitmeubilair en inheemse bomen en struiken gekregen. Achter de voetbaldoelen werden ballenvangers geplaatst om de nieuwe beplanting niet te schaden.

Het park bestond uit een open grasveld met verouderde speelinfrastructuur. Het initiatief voor de opwaardering kwam vanuit de buurt, die zich verenigde in buurtgroep Wilde Bernadette en een project indiende voor het burgerbudget in 2017. Dat werd toen niet weerhouden, maar de Stad Gent ging wel samen met de bewoners en hun ideeën aan de slag om het grasplein avontuurlijk in te richten.

Het opgewaardeerde Sleu­tel­bloem­park is een mooie ont­moe­tings­plek geworden die verbindend werkt voor jong en oud, een plek die buurtbewoners de kans geeft bij te praten na een wandeling, speelmomenten voor ravottende kinderen biedt of een rustplek is op een mooie avond.

Astrid De Bruycker , schepen van Openbaar Groen

Voor de kinderen zijn er nu twee speelheuvels met stammen, een klim- en klautercombinatie, een nestschommel, optrekstangen en een speelhuisje. De kleinsten kunnen zich uitleven in de 'zandbak' en op de veerwippers. Ook vind je er een voetbalplein met nieuwe ballenvangers.

Er komen ook nog twee nieuwe wandel- en fietspaden, waarvan één het deel van de Sleutelbloemstraat dat door het park loopt, zal vervangen. De aanleg is vermoedelijk voor 2022. Na aanleg van de paden komen er nog extra bomen, struiken en zitinfrastructuur.

Blijvend groen

Een deel van het Sleutelbloempark is nu nog bestemd als woongebied. Deze percelen werden in 2020 eigendom van de Stad Gent en werden opgenomen in het thematisch Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Groen om te herbestemmen naar park. Met het RUP Groen wil de Stad Gent groengebieden planologisch beschermen en nieuwe kansen creëren voor de aanleg van parken en voor bos- en natuurontwikkeling. Het thematisch RUP Groen wordt in het najaar van 2021 definitief vastgesteld.