Nieuw speel- en ont­span­nings­park aan Dok Noord

Het Van Crombrugghepark aan Dok Noord is officieel geopend. De naam verwijst naar de stoomwerk- en vlasspinnerij die er vroeger was.

Het Van Crombrugghepark op de voormalige ACEC-site aan Dok Noord is officieel geopend. De projectontwikkelaar die er meer dan 150 appartementen mocht bouwen, moest als voorwaarde ook het park aanleggen.

Het nieuwe Van Crombrugghepark is één hectare groot en beschikt over speeltoestellen en speelheuvels, zitbanken en een speelgazon, en uiteraard ook bomen, planten en bloemenweides. Een verlicht pad in het park verbindt de Sint-Salvatorstraat met het Carelsplein. De naam van het park verwijst naar de stoomwerk- en vlasspinnerij die er vroeger was. Om die historiek te eren, werd de oude fabrieksmuur aan de Sint-Salvatorstraat gerestaureerd en het staalskelet in het park geïntegreerd.

Projectontwikkelaar DC Belgium, die meer dan 150 appartementen mocht bouwen op de site, kreeg de opdracht van de Stad Gent om ook het park aan te leggen. Het bedrijf staat drie jaar in voor het onderhoud, daarna wordt de groenzone kosteloos overgedragen. De Stad Gent geeft projectontwikkelaars vaak de opdracht om ook een groenzone of park aan te leggen. Zo zijn ook bewoners van dichtbevolkte wijken verzekerd van bijkomend openbaar groen als er gebouwd wordt.

Elk stukje groene ontspannings- en ont­moe­tings­ruim­te maakt het aangenamer leven in onze dichtbevolkte stad, maar de ruimte is beperkt. Door openbaar groen te verankeren in uit­voe­rings­plan­nen of pro­ject­ont­wik­ke­laars te verplichten groenzones te voorzien, vergroten we de tuin van de Gentenaars.

Astrid De Bruycker, schepen van Openbaar Groen