LEZ heeft significante impact op samenstelling Gents wagenpark

Het uit roulatie nemen van vervuilende wagens versnelde na de invoering van de LEZ.

Uit cijfers van Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV) blijkt dat de Gentse lage-emissiezone haar effect niet mist. Het uit roulatie nemen van vervuilende wagens versnelde na de invoering van de LEZ. Bovendien is het autobezit in de LEZ-zone met 10% gedaald.

Recentste cijfers Gents wagenpark ogen veelbelovend

De LEZ in Gent is sinds 1 januari 2020 van kracht en weert de meest vervuilende auto’s uit het stadscentrum of de zone binnen de stadsring (R40). De recentste cijfers die DIV ter beschikking stelde aan de Stad Gent, illustreren dit duidelijk. Het aandeel 'groene' voertuigen (voertuigen die vrije toegang hebben tot de LEZ-zone) evolueerde van 65% in 2018 naar 83% in 2020. Kijken we naar het volledige Gentse grondgebied, dan is de tendens minder groot: daar springt het aandeel van 'groene' wagens van 71% naar 82%. Ook een verschuiving van diesel naar benzine- en gasvoertuigen laat zich aftekenen. Bovendien daalde het autobezit met 10% in de LEZ, van 15.700 (2018) naar 14.100 (2020).

Gentse slooppremie verlengd tot eind dit jaar

De cijfers van DIV tonen aan dat de invloed van de LEZ nu al significant is. Zowel voor wat de verschoning van het wagenpark betreft, als voor het autobezit. De slooppremie voor niet-toegelaten voertuigen heeft hier zeker toe bijgedragen. We hebben beslist de slooppremie te verlengen tot eind dit jaar.

Tine Heyse , schepen van Milieu en Klimaat 

In totaal maakten al 736 mensen gebruik van de Gentse slooppremie om hun niet-toegelaten voertuig ('rode' categorie) te vervangen. 662 Gentenaars vroegen al een mobiliteitsbudget van 500 euro aan na het inleveren van hun nummerplaat.

De slooppremie geldt enkel voor niet-toegelaten voertuigen. Maar ook onder de voertuigen die enkel toegelaten zijn mits het betalen van een toelating (de zogenaamde ‘oranje’ categorie) tekent zich een duidelijke tendens af: het aandeel voertuigen uit de oranje categorie daalde tussen 2018 en 2020 van 17,31% naar 10,94% binnen de Gentse LEZ.

Wachten op Vlaamse cijfers

Vlaamse cijfers omtrent de autonome verjonging van het wagenpark moeten de Gentse cijfers beter kaderen, maar het is nu al duidelijk dat de invloed van de LEZ op de samenstelling van het wagenpark significant is. Cijfers over het Vlaamse wagenpark worden verwacht tegen eind oktober.