Kapwerken in Bourgoyen voor veiligheid én voor zangvogels

In het natuurgebied wordt een 55-tal uitheemse bomen gekapt omwille van de veiligheid en om het vogels makkelijker te maken te broeden.

In het natuurgebied Bourgoyen-Ossemeersen worden in de herfstvakantie zo'n 55 uitheemse bomen gekapt om de veiligheid van natuurliefhebbers te garanderen en om het vogels nog makkelijker te maken om te broeden.
 
In het populierenbosje langs de Grijtgracht moeten elf Canadese populieren gekapt worden. Het gaat om oude of afgestorven exemplaren bij een druk bewandeld pad die een hoog veiligheidsrisico inhouden. In de open plekken van het bosje komen dan weer inheemse struiken en bomen om een zachte overgang te creëren van de graslanden naar het bos bij de sporthalgebouwen. Een deel van de stammen wordt ter plaatse gestapeld als natuureducatief object. Bij andere bomen blijft een deel gewoon staan, de resten zijn nog nuttig voor vogels en insecten.

De Bourgoyen is een fantastisch gebied waar heel wat Gentenaars wandelen, lopen en van de natuur genieten. Het is ook een cruciaal over­win­te­rings­ge­bied voor vogels. Op dit moment verwijderen we enkele bomen om zowel de veiligheid van natuur­lief­heb­bers te waarborgen als vogels extra gelegenheid te geven om te broeden.

Astrid De Bruycker, schepen van Openbaar Groen

Ook bovenop de belt, het opgehoogde stuk dat uitsteekt boven de graslanden, worden exoten gekapt. Het gaat hier om vijftien Canadese populieren en dertig robinia's. Ook de struiken en bomen op het talud op de grens met het grasland worden verwijderd. Die ingreep moet het steile talud verzachten, waardoor zangvogels meer kansen krijgen. Vooral de zomertortel, kneu, braamsluiper en spotvogel kunnen broeden op die plekken. De werken duren ongeveer een week.

Door het inrichten van een geleidelijke overgang tussen het grasland en de beboste zones geven we meer kans aan zangvogels en aan overwinterende watervogels.

Pieter Vangansbeke, Natuurpunt Gent