Gent verkozen tot bij­en­vrien­de­lijk­ste gemeente van Vlaanderen

De Stad kiest al jaren voor een bijen- en insectenvriendelijk beleid in parken en op begraafplaatsen, en krijgt daar nu een erkenning voor.

Gent is op de Openbaargroen-awards verkozen tot bijenvriendelijkste gemeente van Vlaanderen en volgt daarmee Brugge op. De Stad kiest al jaren voor een bijen- en insectenvriendelijk beleid in parken en op begraafplaatsen.

Bijen spelen een belangrijke rol als bestuivers van wilde planten, bomen en landbouwgewassen. De Stad Gent ontvangt ze met open armen, met een bijen- en insectenvriendelijk beleid in parken en op begraafplaatsen, zonder pesticiden. Gent krijgt daar nu erkenning voor als 'bijenvriendelijkste gemeente met meer dan 40.000 inwoners' op de Openbaargroen-awards. Bij de gemeenten met minder dan 40.000 inwoners ging de erkenning naar Diksmuide.

De Stad Gent kiest zoveel mogelijk voor vaste planten die lang bloeien, of voor een combinatie van soorten met afwisselende bloeiperiodes. Op die manier is er altijd voldoende nectar. Ook wat betreft het beheer van graslanden is Gent vernieuwend: grasmaaiers rijden groenkanten slingerend af, waardoor er ideale biotopen voor wilde bestuivers ontstaan. Met een keuze voor wilde bloemenzaden creëert de Stad ook omstandigheden waarin de natuur floreert. Zo experimenteert Gent met schrale bodems, de ideale groeiplaats voor bloemen.

Ons vernieuwend groenbeheer maakt het wilde bijen zo makkelijk mogelijk, maar we stimuleren de Gentenaars ook om zelf aan de slag te gaan. Door een geveltuin, een groenslinger of een straattuin aan te leggen en deze met de hulp van buren en vrijwilligers te laten uitgroeien tot bloemrijke pareltjes, geven ze nog meer bijen de kans om hun 'goede werken' te doen.

Astrid De Bruycker, schepen van Openbaar Groen