'Dorpsweide' in Zwijnaarde een van de 20 nieuwe groenzones dit jaar

De Stad zal dit jaar 20 groenzones inrichten, vernieuwen of uitbreiden. Eén ervan is het Zonnebloempark in Zwijnaarde.

De Stad Gent zal dit jaar 20 groenzones inrichten, vernieuwen of uitbreiden waarvan 13 dit jaar worden afgewerkt. Een van deze projecten is de aanleg van het Zonnebloempark in Zwijnaarde. Ook komt er dit jaar heel wat bos bij, onder meer in Drongen aan het landgoed De Campagne, het toegangsportaal tot de Vinderhoutse Bossen.

Versnelling hoger

In 2021 worden in totaal 20 groenzones ingericht, vernieuwd of uitgebreid. Nieuwe parken zijn onder meer het Zuiderpoortpark, het Maria Gorettipark en het Van Crombruggepark (zie volledig overzicht in bijlage onderaan). Andere blikvangers zijn de afwerking van de heraanleg van het Baudelopark en de langverwachte start van de werken in het Citadelpark.

Het afgelopen jaar is het belang van toegankelijk en aantrekkelijk openbaar groen meer dan ooit duidelijk geworden, voor iedereen. Zeker voor al die Gentenaars die geen eigen tuin hebben, zijn onze parken en groenzones erg belangrijk. Daarom schakelen we in 2021 een versnelling hoger en investeren we in de aanpak van maar liefst 20 parken en grote groenzones, vooral in dichtbebouwde wijken.

Astrid De Bruycker, schepen van Openbaar Groen

Groot wijkpark voor Zwijnaarde

Ook het Zonnebloempark in het centrum van Zwijnaarde hoort bij de nieuwe parken. Het bestaande parkje aan de sporthal en de groenzone aan woonzorgcentrum Zonnebloem worden aaneengelinkt. Door de heraanleg van het binnengebied worden deze groenzones één aaneengesloten wijkpark van ongeveer 1,75 hectare. De werken starten in april. Er komen nieuwe paden en banken, een avontuurlijke speelzone, en een speelplek voor de kleintjes.

Het ontwerp kwam er in nauwe samenwerking met de buurt. Daarom komt er ook een grote centrale grasvlakte waarop scholen en verenigingen kunnen blijven activiteiten houden en waar de bewoners van het woonzorgcentrum kunnen wandelen. Er komt ook ruimte voor een moestuinproject, een samenwerking tussen de scholen, het woonzorgcentrum en de buurt.

Toegangspoort tot Vinderhoutse Bossen

Een ander project is dat van het landgoed De Campagne in Drongen. Eind dit jaar krijgen het park, de schoolhoeve en de gronden rond het landgoed een nieuwe inrichting. De toegangspoort tot de Vinderhoutse Bossen wordt zo nog aangenamer. Er komt een integraal toegankelijk speelbos, een boomgaard en wandel- en fietspaden. In totaal komt er in en op de gronden rond het landgoed bovendien 6,2 hectare extra bos dat aansluit op de Vinderhoutse bossen. Een deel ervan wordt aangeplant, een ander deel spontaan ontwikkeld.