Circulair toilet recycleert urine van bezoekers Blaarmeersen

Dankzij een innovatieve technologie wordt de urine verwerkt tot ontsmettend spoelwater en tot meststoffen voor de landbouw.

Deze zomer recycleert het toilet ‘The Place To Pee’ het plasje van bezoekers in de Blaarmeersen. Dankzij een innovatieve technologie wordt de urine verwerkt tot ontsmettend spoelwater en tot meststoffen voor de landbouw. Het project krijgt de steun van het Gentse speerpuntenfonds.

Nog tot en met eind september kunnen bezoekers hun plasje achterlaten in het circulaire toilet ‘The Place To Pee’, naast het centrale strandgebouw in de Blaarmeersen. De urine vloeit niet automatisch naar het riool, maar wordt via een innovatieve technologie, initieel ontworpen voor toepassingen in de ruimtevaart, gescheiden en verwerkt.

Urine laten wegspoelen is zonde. Urine bevat waardevolle stoffen die ook de waterzuivering belasten. Bovendien verbruikt het spoelen van toiletten ook veel water. Daarom bedacht Hydrohm, spin-off van de UGent, de innovatieve Uridis-technologie. Via deze zui­ve­rings­tech­no­lo­gie halen we enerzijds fosfor en stikstof uit de urine en gebruiken we die als meststoffen in de landbouw. Anderzijds produceren we ontsmettend spoelwater uit urine, water en groene stroom.

Pieter Naert, manager Hydrohm, spin-off van de UGent

Kleine boodschap, groot verschil

De innovatieve technologie heeft tal van voordelen: waterbesparing, een hygiënischer toilet, properder afvalwater en het herwinnen van waardevolle stoffen voor toepassing in de landbouw. Om de urine te scheiden, schakelde Hydrohm het internationale bedrijf Laufen in.

Het winnen van fosfor en de industriële productie van stikstof voor gebruik als meststoffen in de landbouw eisen een zware tol van het milieu. Daarom hebben we de innovatieve save!-bronscheidingstechnologie ontwikkeld. Het apart opvangen van urine laat toe om die urine efficiënt te verwerken, met een veel lagere impact voor het milieu. Het toilet ziet er nog altijd hetzelfde uit voor bezoekers, maar hun kleine boodschap maakt een groot verschil voor de landbouw en de biodiversiteit in rivieren en oceanen.

Stephanie Voets, project manager België & Luxemburg Laufen

Gent Technologiehoofdstad

Het demonstratieproject in de Blaarmeersen past in de Gentse ambitie om koploper te zijn in cleantech en circulaire economie. De Stad Gent wil cleantech, biotech, healthtech en digitech verder in hun groei ondersteunen. Hiervoor richtte het Gentse stadsbestuur een speerpuntenfonds van 4,8 miljoen euro op. Het fonds dient als hefboom voor de Gentse economie en om bovenlokale innovatiemiddelen, zowel publiek als privaat, naar Gent te halen.

Dit demon­stra­tie­pro­ject toont aan dat Gent een enorme rijkdom heeft aan innovatieve bedrijven. Uit de samenwerking van onderwijs- en ken­nis­in­stel­lin­gen met bedrijven ontstaan er telkens nieuwe technologieën en toepassingen. Via het speer­pun­ten­fonds investeren we als Stad voor maximaal 40 procent in innovatieve projecten en proeftuinen binnen onze vier speerpunten. Zo maken we het verschil naar de toekomst toe en verstevigen we onze ambitie om een Tech­no­lo­gie­hoofd­stad in Europa te worden.

Sofie Bracke, schepen van Economie
 

Het demonstratieproject ‘The Place To Pee’ is een samenwerking tussen Hydrohm, Laufen Bathrooms, Universiteit Gent, ESA, MELiSSA, CAPTURE, Spraying Systems Co., Verhaert, TECE, COSMIC, Farys en de Stad Gent.

Meer informatie over het circulaire toilet via www.stad.gent/theplacetopee.