Bomen Amand Casier de ter Bekenlaan worden uit voorzorg vervangen

Uit stabiliteitsonderzoek blijkt dat de bomen door wortelschade en een slechte standplaats niet meer veilig zijn.

© Google Maps
© Google Maps

De Stad Gent heeft de stabiliteit van de bomen in de Amand Casier de ter Bekenlaan laten onderzoeken. Uit dat onderzoek blijkt dat de bomen niet meer veilig zijn. De bomen tussen de kruispunten met het Mariakerkeplein en de Beekstraat worden deze maand verwijderd uit voorzorg.

De Stad heeft de stabiliteit van de bomenrijen laten onderzoeken door specialisten. Daaruit blijkt dat de bomen niet meer veilig zijn als gevolg van een slechte standplaats en wortelschade, veroorzaakt door graafwerken van aannemers van nutsvoorzieningen in het verleden. Tijdens de storm van 22 februari werd de Amand Casier de ter Bekenlaan uit voorzorg afgesloten aangezien er de laatste jaren al meerdere bomen waren omgewaaid.

Gezien de nabijheid van woningen en de openbare weg heeft de Stad beslist om uit voorzorg alle bomen tussen de kruispunten met het Mariakerkeplein en de Beekstraat te verwijderen. Dat gebeurt nog deze maand om de risico's tijdens eventuele komende stormen zo klein mogelijk te houden. De toegang tot de woningen in de straat wordt zoveel mogelijk gevrijwaard.

Tijdens het plantseizoen dit najaar vervangt de Stad de verwijderde bomen door een verscheidenheid aan boomsoorten, zorgvuldig geselecteerd om de bomenrijen beter bestand te maken tegen ziektes en stormen. De exacte boomsoorten en locaties moeten nog bepaald worden.

De Stad voert regelmatig stabiliteitstesten uit en verwijdert bomen alleen als het absoluut noodzakelijk is, ofwel voor de veiligheid, ofwel voor de duurzame ontwikkeling van bossen en parken.