21 procent meer bos in Gent sinds 1999

De nieuwe cijfers die uit de Biologische Waarderingskaart (BWK) naar voren komen, tonen dat het goed gaat met de Gentse natuur.

De nieuwe cijfers die uit de Biologische Waarderingskaart (BWK) naar voren komen, tonen dat het goed gaat met de Gentse natuur. Gent beschikt vandaag over 572 hectare of 4 procent meer natuur dan in het jaar 1999. Er is 187 hectare meer bos, of 21 procent, dan in 1999.

De Biologische Waarderingskaart (BWK) is een digitale kaart van de natuur in Gent. Het is een dynamische kaart die toont hoe de vegetatie in Gent verandert en evolueert. De kaart kreeg een update in 2020 aan de hand van luchtfoto’s. Die nieuwe gegevens zijn nu verwerkt. De totale oppervlakte natuur in Gent, van bossen tot graslanden en ruigtes, is met 572 hectare gegroeid sinds 1999. Dat is 4 procent meer. De vegetaties die toch verdwijnen, zoals in het havengebied, worden elders gecompenseerd.

De totale oppervlakte bos is vandaag dan weer 187 hectare of 21 procent groter dan in 1999, met dank aan nieuwe bossen zoals de Vinderhoutse bossen, Parkbos, Gentbrugse Meersen en de koppelingsgebieden. En tot slot stijgt ook de kwaliteit van de Gentse natuur. Van de 572 hectare extra natuur kan er 556 gecategoriseerd worden als 'waardevol' en 16 als 'zeer waardevol'.

De natuur in Gent gaat erop vooruit dankzij langdurig en volgehouden verstandig groenbeleid: biologisch gezien is de natuur waardevoller, de totale oppervlakte neemt toe, en we tellen een vijfde of 187 hectare meer bos dan in 1999. We boeken mooie resultaten voor de Gentenaars, want meer en kwalitatieve natuur betekent meer gezonde lucht en toffere ont­span­nings­ge­bie­den.

Astrid De Bruycker, schepen van Openbaar Groen

De Biologische Waarderingskaart is voor het eerst ook volledig online te raadplegen. De kaart is dus niet langer alleen een gebruiksmiddel voor de Stad om de natuur nog beter te beschermen en om vergunningen verantwoord te kunnen verlenen. Bouwheren, notarissen, makelaars en kopers kunnen nu ook zelf opzoeken of een perceel waardevolle vegetaties heeft.