13 miljoen euro voor voordelige ener­gie­le­nin­gen voor alle Gentenaars

Een nieuw systeem van goedkope, langlopende energieleningen laat Gentenaars toe om energiewerken te bundelen en versneld uit te voeren.

De Stad Gent voorziet 13 miljoen euro om het aanbod van energieleningen voor alle Gentenaars uit te breiden. Een nieuw systeem van goedkope, langlopende energieleningen moet het mogelijk maken om ingrijpende energiewerken te bundelen en versneld uit te voeren. De nieuwe regeling gaat van start tijdens het voorjaar van 2021.

De nood aan leningen is groot. De helft van de burgers heeft onvoldoende kapitaal om te investeren in klimaatrenovaties. Dat bleek onlangs nog uit een studie van professor Johan Albrecht (UGent) voor industriefederatie Agoria. Om de woonkwaliteit bij particuliere eigenaars te verbeteren, lanceert de Stad Gent een rollend fonds met voordelige energieleningen voor alle Gentenaren.

Naast energiebesparende maatregelen zoals isolatie, komen ook efficiënt verwarmen en koelen, zonnepanelen, batterijen en hergebruik van hemelwater in aanmerking. Gentenaren met een lager inkomen kunnen ook een lening krijgen voor de financiering van werken aan sanitair, elektriciteit en vochtbestrijding. Die basisingrepen zijn noodzakelijk om huizen van slechte kwaliteit om te bouwen naar comfortabele, energiezuinige woningen. Voor de laagste inkomens bedraagt de rente van de lening de eerste vijf jaar 0%.

Het rollend fonds past in het sociaal klimaatbeleid van de Stad Gent. Met de Gentse energielening kunnen burgers hun ener­gie­ver­bruik sneller laten dalen. Dat is goed voor de portemonnee en voor het klimaat. Het is ook socialer. Leningen vereisen geen pre­fi­nan­cie­ring. Bovendien kunnen mensen met een lager inkomen nu een goedkope lening krijgen om de basiskwaliteit van hun woning aan te pakken.'

Tine Heyse , schepen van Milieu en Klimaat 

Lage rente, lange looptijd

Eigenaar-bewoners met plannen voor klimaatrenovaties kunnen een lening krijgen op lange termijn (tot 20 jaar) en aan lage rentevoet (maximum 1,25% JKP) om de energiewerken te financieren. Bedoeling is dat de maandelijkse besparing op de energiefactuur groter is dan de aflossing van lening. Dat betekent een nettowinst voor de ontlener. Bijkomend voordeel: wie verschillende werken bundelt, kan aanspraak maken op de Vlaamse Totaalrenovatiebonus. Die kan tot 4.750 euro bedragen.

Rollend fonds in plaats van bijkomende premies

Voor deze legislatuur injecteert de Stad Gent 13 miljoen euro in het rollend fonds. Terugbetalingen van de leningen vloeien terug naar het fonds. Zo kunnen nieuwe eigenaars er steeds beroep op doen. Dat is een groot voordeel ten opzichte van een systeem met premies, waarbij het geld niet terugkeert naar de stad. Voor de komende jaren (2021-2025) mikt de Stad op 1.400 leningen. Het bestaande premiesysteem, dat aanvullend was aan de premies van de Vlaamse overheid, wordt stopgezet eind juni 2021.

Complementair aan de Vlaamse Energielening

De leningen uit het rollend fonds zijn complementair aan de Energieleningen die de Vlaamse overheid verstrekt. Die zijn vooral gericht aan specifieke doelgroepen, zoals mensen met een laag inkomen of mensen die een huis hebben geërfd. De Gentse lening gaat breder en is flexibeler. Ze richt zich op alle inkomenscategorieën, van laag tot hoog. Bovendien mogen eigenaars de woning al langer dan 5 jaar in hun bezit hebben.

Begeleiding als succesfactor

De leningen zullen verstrekt worden via de Energiecentrale. Burgers die een lening willen aangaan, krijgen gratis renovatiebegeleiding. Een renovatiebegeleider zal op maat van het huis en de bewoner een plan van aanpak voorstellen, met de dringendste maatregelen en een lange termijnvoorstel. Daar komt nu een financieringsplan bij, ook op lange termijn maar met als resultaat een onmiddellijke verlaging van de energiefactuur. De combinatie van begeleiding en financiering zorgt ervoor dat meerdere ingrepen tegelijk kunnen gebeuren.

Klimaatplan 2020-2025

Het rollend fonds maakt deel uit van het Gents Klimaatplan 2020-2025 dat werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 23 november 2020. In dit plan bouwt de Stad verder aan haar ambitie om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. Wooncomfort in energiezuinige huizen en opwekken van hernieuwbare energie staan daarin centraal.