Energie besparen: zo doet Gent het

Ook de Stad Gent zélf draagt een steentje bij om energie te besparen met allerlei ingrepen op vlak van verwarming, ventilatie en meer.

Een graadje minder

Net zoals in de meeste andere overheidsgebouwen, zet ook de Stad Gent de verwarming een graad lager. Dat heeft een grote impact op ons verbruik. Hoe we kunnen besparen, wordt op maat bekeken in functie van de gebruikers, type activiteiten en staat van het gebouw. In ruimtes waar kwetsbare doelgroepen gehuisvest zijn (denk maar woonzorgcentra, internaten, scholen en kinderdagverblijven) wordt anders omgegaan met verwarming dan in gebouwen waar dat niet het geval is. In kantoren en musea wordt de verwarming zelfs nog lager gezet, tot 19 graden.

Korter verwarmen

De Stad verwarmt niet enkel minder, maar ook korter. De verwarming wordt preciezer afgestemd op het gebruik, wat in totaal éen uur minder energieverbruik oplevert (een halfuurtje later starten en een halfuurtje vroeger stoppen). Minder én korter verwarmen maakt een grote financiële impact en levert een mogelijke besparing van ongeveer 10% op en het is bovendien ook nog eens positief voor het klimaat.

Ventileren: niet te veel, niet te weinig

Covid maakte de voorbije jaren de noodzaak aan goede ventilatie duidelijk. Dat werd in veel gebouwen opgelost door ramen open te zetten, vaak met hoge stookkosten tot gevolg. Ventileren blijven we doen, maar overventilatie gaan we vermijden.

Hoe? Op stedelijke scholen hebben alle klassen intussen CO2-meters. Zo kunnen leerkrachten ventileren wanneer nodig zonder dat ramen onnodig open staan. Door gericht te ventileren koelen de muren en vloer niet af en geraakt een lokaal sneller opgewarmd na het sluiten van de ramen.

Intussen wordt ook ingezet op het structureel verbeteren van ventilatie in stadsgebouwen, via bijvoorbeeld balansventilatie met warmterecuperatie.

Ruimte delen

Slim gebruik van gebouwen door de beschikbare ruimte efficiënt te gebruiken, ook daar zetten we op in. Zowel diensten en gebruikers van stadsgebouwen zullen meer ruimtes delen zodat deze optimaler beheerd en verwarmd kunnen worden.

Minder straatverlichting

Samen met Fluvius wordt een plan uitgerold om de straatverlichting in de binnenstad en de deelgemeenten te doven van zondag- tot en met woensdagnacht. Ook de kerstverlichting gaat nu al uit om middernacht. Het nieuwe brandschema blijft al zeker gelden tot en met 2024.

Op lange termijn

Fossielvrije en hernieuwbare energie

De Stad Gent werkt ook aan energiebesparingen op lange termijn. Zo wil de stad de gebouwen in de toekomst kunnen verwarmen zonder fossiele brandstoffen, met 100% hernieuwbare energie. Daartoe heeft de stad recent de energieprestatienota opgesteld, met richtlijnen voor alle toekomstige nieuwbouw- en grondige verbouwprojecten.

Grootschalige zonne-energie

Via allerlei investeringen en projecten met burgerparticipatie wil de Stad Gent 30 procent van het elektriciteitsverbruik in de stadsgebouwen van lokale groene stroom voorzien. Dat doel is intussen al ruim gehaald.