begraafplaats Drongen

Werken op de begraafplaatsen

De Gentse begraafplaatsen evolueren gaandeweg naar parkbegraafplaatsen. Werken zijn daarvoor vaak noodzakelijk.

We zorgen steeds dat de begraafplaatsen zo goed mogelijk toegankelijk blijven voor nabestaanden en bezoekers tijdens werken.

Hieronder vind je de huidige werkzaamheden op volgende begraafplaatsen:

Begraafplaats van Desteldonk

De paden op deze begraafplaats zijn niet meer in goede staat. Ze worden vervangen vanaf 26 september 2022:

 • Het hoofdpad naar de kerk vervangen we door een pad in beton.
 • Het pad achteraan de kerk zal bestaan uit porfier.
 • Vanaf de zijingangen brengen we grindgazon aan. Zo kan regenwater beter insijpelen in de bodem
   

Begraafplaats van Gentbrugge

Op de begraafplaats van Gentbrugge voeren we in september werken uit om de ruimte rond de urnenmuren en het urnenveld te verbeteren.

We maken van de ruimte bij de urnenmuren een plek met meer groen.
Daarom:

 • verwijderen we de stenen en de verharding rond en tussen de urnenmuren
 • zaaien we gras in zodat regenwater beter kan insijpelen in de bodem
 • brengen we een plint aan waarop je aandenkens en bloemen of planten kan zetten

We voeren ook verbeteringswerken uit aan het urnenveld op de begraafplaats.
Het gaat om volgende werken:

 • we verwijderen de kiezelsteentjes rondom de gedenktekens, zodat we de ruimte beter kunnen onderhouden
 • we zaaien gras in dat de kiezelsteentjes vervangt
 • we brengen boordstenen aan waarop je aandenkens of bloemen en planten kan zetten
   

Begraafplaats van Oostakker 

De rij populieren die de begraafplaats omringt, is in slechte staat. Ze worden omgevormd. De populieren zijn tot op 3 m hoogte geknot en we planten een heg voor de bomen aan. Als de heg volgroeid is, worden de populieren geringd, zodat de groei stopt. De stammen blijven staan.
 

Begraafplaats Zwijnaarde kerk

Vanaf eind september plaatsen we op de begraafplaats een herdenkingsmonument voor de oud-strijders van de Wereldoorlogen. Dat zal klaar zijn tegen midden november 2022.
Dat betekent niet dat bestaande graven of gedenktekens verdwijnen. Het monument is een extra plek op de begraafplaats om te verpozen of herdenkingsmomenten te organiseren.

Op het monument komen de namen van de oud-strijders uit Zwijnaarde of oud-strijders die op de begraafplaats een laatste rustplek hebben of hadden. We willen deze namen correct vermelden.
Zie je in deze lijst een fout of staat iemand niet vermeld? Dan kan je dat melden via de Groendienst:

groendienst@stad.gent of 09 323 66 88 

 

Westerbegraafplaats

Natuurlijke zone achteraan de begraafplaats

Op de Westerbegraafplaats achteraan (tussen de ingang aan het Westerringspoor en die aan de Leliestraat) wordt een zone omgevormd tot een bosrijkere zone.

Dit deel van de begraafplaats zal er de komende jaren anders uitzien:

 • Een deel van deze zone werd geplagd. Plaggen is de bovenste laag  begroeiing, gras in dit geval, afschrapen. Door te plaggen, creëren we groene plekken op een natuurlijke manier. Zo geven we planten die er spontaan groeien de kans zich te ontwikkelen.
 • Andere delen werden dan weer aangeplant.
 • Nog andere delen waar gras groeit, blijven gewoon behouden.

We zorgen er op deze manier voor dat deze plek er natuurlijker zal uitzien. We raken niet aan de bestaande graven of gedenkvormen. 

We geven het groen nu, na de werken, de kans om te groeien en we laten de natuur nu zijn gang gaan. Enkel de ongewenste planten (invasieve exoten) worden verwijderd. Rond de bestaande graven en de paden naar de graven blijven we maaien.

Een nieuwe toegang aan de H. Van Peenestraat

Op de Westerbegraafplaats werken we aan een nieuwe toegang met poort, aan de kant van de Hippoliet Van Peenestraat langs het Westerringspoor.
Tijdens de openingsuren van de begraafplaats zullen bezoekers in en uit kunnen via deze toegang:

 • van 1 april tot en met 30 september van 7 uur tot 20 uur
 • van 1 oktober tot en met 31 maart van 8 uur tot 17.30 uur

De werken zijn klaar in het voorjaar van 2023.