Vraag het peter- of meterschap van een graf aan

Lees de procedure en het reglement. Vul het aanvraagformulier in.

 

Inhoudstafel

Beschrijving

Het Gentse funerair erfgoed telt veel waardevolle graven. De Stad Gent wenst bepaalde oude grafmonumenten aan de zorg van een peter of meter toe te vertrouwen met het oog op het in-stand-houden van het graf of eventueel de restauratie ervan.

De Stad Gent beslist welke grafmonumenten in aanmerking komen voor dit peter- of meterschap.

De Stad Gent of de concessionaris blijft eigenaar van het grafmonument.

Voorwaarden

Grafmonumenten die voor het peter- of meterschap in aanmerking komen, moeten voldoen aan deze voorwaarden:

 • het is een keldergraf of een grondgraf;
 • het is een graf van een persoon van lokaal of bovenlokaal historisch belang;
 • het graf is waardevol;
 • het graf is in zo’n staat dat instandhoudingswerken en/of restauratiewerken voldoende zijn.

Zowel particulieren als verenigingen of bedrijven kunnen peter of meter worden van een grafmonument.
Nabestaanden van de eerste of tweede graad van de bekende Gentenaar, kunnen dat echter niet.

Bedrag

Het peter- of meterschap van een graf van een historisch belangrijke Gentenaar is kosteloos.

Procedure

 1. Als u - al dan niet in overleg met de Groendienst – een graf heeft uitgekozen, dient u het aanvraagformulier voor het peter- of meterschap in bij de Stad Gent.
 2. Het funerair team van de Stad Gent verleent advies aan het college van burgemeester en schepenen of er al dan niet een peter- of meterschap over het grafmonument kan verleend worden. Het houdt daarbij rekening met de voorwaarden van hierboven.
 3. Het college van burgemeester en schepenen keurt het peter- of meterschap al dan niet goed.
 4. U legt samen met het funerair team van de Stad Gent de afspraken voor de nodige instandhoudings- en/of restauratiewerken vast in een overeenkomst.
 5. Het college van burgemeester en schepenen keurt de overeenkomst goed.
 6. Als u restauratie- of renovatiewerken wil uitvoeren, dient u bij het funerair team een renovatie- of restauratiedossier in. Het dossier bevat minimaal:
  • de aanpak van de renovatie of restauratie;
  • de te gebruiken producten;
  • de technieken voor de verschillende materialen;
  • eventuele wijzigingen die u wilt aanbrengen;
  • de aannemer die de werken zal uitvoeren. Deze moet ervaring in restauratiewerken kunnen aantonen.

Standaard gaat u het peter- of meterschap aan voor een periode van 9 jaar. Die periode kan stilzwijgend verlengd worden met opnieuw 9 jaar. U, de Stad Gent of de concessionaris van het graf kan het peter- of meterschap ten alle tijde opzeggen.