Natuurrijke begraafplaatsen

Begraafplaatsen zijn groene rustpunten in de stad. Ze mogen hun troeven als park nog meer uitspelen. Ook de natuur krijgt hier veel kansen.

Parken in de stad

Begraafplaatsen zijn grote groenzones in de stad, de Groendienst onderhoudt ze. Ze hebben veel kwaliteiten als rust- en stilteplekken. Die blijven belangrijk. Begraafplaatsen zijn in de eerste plaats plekken waar mensen afscheid nemen van hun overleden dierbaren of nog even bij hun graf stilstaan.

Daarnaast zijn ook wandelaars en buurtbewoners welkom. Waarom zou je er niet met een boek onder een grote boom gaan zitten? Of een wandelingetje komen maken?

Door extra zitbanken te plaatsen of door voor bijkomende toegangen en wandeldoorsteken te zorgen, maken we onze begraafplaatsen parken. Daarnaast zullen nieuwe aanplantingen de begraafplaatsen nog meer geborgenheid geven.

Natuur brengt leven

De Gentse begraafplaatsen mogen natuurrijke plekken zijn. Planten en dieren brengen kleur en leven.

De bomen op de begraafplaats zijn erg belangrijk. Zij vormen de ruggengraat van het groen. Oude bomen mogen zo lang mogelijk blijven staan en blijven leven. Soms moeten we wel snoeien als er gevaar is voor takken die kunnen afbreken. Daarnaast planten we nieuwe bomen aan, en ook struiken en bloeiende planten. We kiezen daarbij voor planten die het hele jaar mooi en gezond staan.

De begraafplaatsen worden alsmaar groener. We halen het te veel aan paden weg en vermijden kale grond of houtsnippers. We gebruiken al jaren geen pesticiden meer op de begraafplaatsen. Daardoor kunnen het echte natuurplekken zijn.

Aangepast maaibeheer

Het gras op de Gentse begraafplaatsen is rijk aan wilde bloemen. In de droge zandgrond groeit het gras niet dicht. We spelen daar met ons beheer op in, door in bepaalde zones de bloemen te laten bloeien die eigen zijn aan onze begraafplaatsen. Soorten als biggenkruid, madeliefjes en klaprozen zorgen voor een kleurrijker beeld op de begraafplaats.

We beheren met het comfort van de bezoekers in gedachten en met respect voor de overledenen. We maaien gangpaden tussen de graven en houden de randjes rond de graven steeds kort.

Waar en hoe maaien we het gras op de begraafplaatsen?

Intensief grasland (kort gemaaid gazon):
Op graspaden, boorden langs verhardingen, kantjes rond graven, plekken rond zitbanken en zones waar bezoekers het gras vaak betreden houden we het gras kort. Deze zones maaien we elke twee weken.
Hier mag het maaisel blijven liggen omdat dat ecologischer is.

Halfintensief grasland (halflang kruidenrijk gazon):
Op grasperken waar met minder graven mogen bloemen in bloei komen. Als de bloemen uitgebloeid zijn, is het tijd om te maaien (ca. elke 6 weken). Graspaden tussen de graven en kantjes rond de graven blijven intensief beheerd. Het maaisel blijft hier niet liggen omdat het vaak ook gaat om langer gras. Dat zou storend zijn.

Extensief grasland (bloemrijk grasland):
In zones die niet betreden worden en waar geen graven staan, krijgen grassen en kruiden de kans om in zaad te komen. Ze worden 1 of 2 maal per jaar gemaaid en het maaisel blijft niet liggen om het netjes te houden.
 

 

Draag mee zorg voor de begraafplaatsen

Het uitzicht op een begraafplaats wordt natuurlijk sterk bepaald door de gedenktekens. Voor het onderhoud van gedenktekens en graven is de familie zelf verantwoordelijk. Je kan er dus zelf mee voor zorgen dat de begraafplaatsen er netjes bijliggen. Javel en pesticiden zijn verboden bij het schoonmaken en onderhouden van gedenktekens. Ze schaden immers de natuur op de begraafplaatsen.