Vraag het hergebruik van een waardevol graf aan

Wil je een waardevol graf hergebruiken of restaureren? Doe een aanvraag.

Waar gaat het over?

Het Gentse funerair erfgoed telt veel waardevolle graven. De Stad Gent wenst bepaalde oude grafmonumenten, die stadsbezit werden na het verstrijken van de concessie, in hergebruik te geven en te laten restaureren door particulieren.

De Stad Gent beslist welke grafmonumenten in aanmerking komen voor hergebruik en blijft eigenaar van het grafmonument.

Wat zijn de voorwaarden?

Grafmonumenten die voor hergebruik in aanmerking komen, moeten voldoen aan deze voorwaarden:

 • het is een keldergraf;
 • het is een graf van (boven)lokaal historisch belang en het graf is merkwaardig en waardevol;
 • het is geen graf van een persoon van (boven)lokaal historisch belang;
 • de stabiliteit van de ondergrond kan gegarandeerd worden voor de volgende 5 decennia.

Hoeveel kost het?

Hergebruik zonder restauratie

Je betaalt de concessie op het moment van de eerste begrafenis.

Prijzen:

2 personen3-4 personenmeer dan 4 personen
2024€ 1.897€ 3.794€ 5.691
2025€ 1.935€ 3.870€ 5.805

Hergebruik met restauratie

De kost voor de restauratie is afhankelijk van het grafmonument. Ze benadert de prijs voor een concessie. Na de restauratie krijg je een gratis concessie van 50 jaar. Die neemt aanvang op het moment van de eerste begrafenis.

Welke stappen zijn er?

 1. Als je - al dan niet in overleg met de Groendienst - een graf hebt uitgekozen, dien je het aanvraagformulier in bij de Groendienst van de Stad Gent.

 2. Het funerair team van de Stad Gent gaat na of het graf aan de voorwaarden voldoet.

 3. Je dient  bij het funerair team een renovatie- of restauratiedossier in. Het dossier bevat minimaal:

  - de aanpak van de renovatie of restauratie;
  - de te gebruiken producten;
  - de technieken voor de verschillende materialen;
  - eventuele nieuwe elementen of persoonlijke opschriften die worden aangebracht;
  - eventuele wijzigingen die worden aangebracht (bijvoorbeeld de manier waarop je je naam wil aanbrengen);
  - de aannemer die de werken zal uitvoeren. Deze moet ervaring in restauratiewerken kunnen aantonen.

 4. De Stad Gent legt de afspraken voor het nodige onderhoud, instandhoudings- en/of restauratiewerken vast in een ‘overeenkomst voor hergebruik van een waardevol grafmonument’. Daarin wordt ook bepaald hoeveel plaatsen gebruikt mogen worden en hoe de nieuwe namen op het graf mogen worden aangebracht.

 5. Het funerair team van de Stad Gent verleent advies aan de gemeenteraad over het hergebruik en legt de overeenkomst ter goedkeuring voor. Het houdt daarbij rekening met de voorwaarden van hierboven.

 6. De gemeenteraad keurt de overeenkomst goed.

 7. Het grafteken wordt in bruikleen gegeven op het moment van de goedkeuring van de overeenkomst.

 8. Bij hergebruik met restauratie voer je de restauratie uit binnen de termijn die in de overeenkomst werd afgesproken.

 9. De concessie neemt een aanvang bij de eerste begrafenis. Bij hergebruik met renovatie ben je vrijgesteld van retributie voor de eerste 50 jaar.

Gelijkaardige producten

Dien een restauratiedossier in voor een grafteken

Vraag het hergebruik van een waardevol graf aan