Beleidsgroep Gent, stad in werking

Wat doet de Beleidsgroep van Gent, stad in werking? Ontdek het hier.

Wie maakt deel uit van de Beleidsgroep?

De Beleidsgroep stuurt het open partnerschap aan en is een vaste groep van actieve partners die een duurzaam engagement waarmaken en een inhoudelijke bijdrage leveren aan het lokale beleidsvormingsproces. Deze groep bestaat uit vertegenwoordigers vanuit de overheid (Stad & OCMW Gent, VDAB, Provincie Oost-Vlaanderen), onderwijs, sociale partners, sectorfondsen, sociale economie en werkplekarchitecten.

Wat doet de Beleidsgroep?

De Beleidsgroep is verantwoordelijk voor de uitvoering van de missie en de visie van het partnerschap. Hiervoor wordt een 3-jaarlijks strategisch plan opgesteld en worden actiegroepen opgericht om de concrete doelstellingen te realiseren.
Ze biedt een forum waarop beleidsvisies van de leden kunnen uitgewisseld worden.
De leden van de Beleidsgroep informeren hun achterban over de Gsiw-doelstellingen en -activiteiten en zetten hen aan om deel te nemen op actieniveau.

Agenda en verslag

De Beleidsgroep komt tweemaandelijks samen voor een overleg. Het voorzitterschap wordt waargenomen door de schepen van Werk, Bram Van Braeckevelt en het ondervoorzitterschap door de schepen van Onderwijs, Evita Willaert.