Gsiw-doelstellingen en beleidsgroep

Gent, stad in werking wil meer en beter werk voor Gent

Voor meer en beter werk

‘Gent, stad in werking’ (Gsiw) is een open partnerschap met een vaste waarde in het lokaal werkgelegenheidsbeleid van de stad Gent. Het partnerschap bestaat uit publieke en private actoren uit het brede werkveld van werk, bemiddeling, opleiding, onderwijs en welzijn. Het engageert zich om een gemeenschappelijke strategie uit te werken en verschillende initiatieven op te zetten. Dit gebeurt steeds met het oog op kwaliteitsvol werk voor iedereen. Je vindt hier meer informatie over de Beleidsgroep, strategisch plan en het partnerschap.

Partners in de Beleidsgroep

De Beleidsgroep is een vaste groep van actieve partners die een duurzaam engagement waarmaken en een inhoudelijke bijdrage leveren aan het lokale beleidsvormingsproces. Deze groep bestaat uit organisaties die een belangrijke rol spelen op de lokale arbeidsmarkt zoals VDAB, sociale partners en middenveldpartners. Daarnaast bestaat deze groep ook uit organisaties van betrokken beleidsdomeinen zoals onderwijs, welzijn, economie om wederzijdse linken te leggen met het beleidsdomein werk.

Als actieve partner kan je actief deelnemen aan de werking van de Beleidsgroep of van de actiegroepen. Dit veronderstelt een duidelijk engagement, openheid en respect voor ieders mening en aandeel.

De werking op actieniveau

Om een bepaalde doelstelling uit te werken wordt een actiegroep opgericht. Iedere actiegroep heeft bijgevolg een eigen samenstelling (leden van partners) en werking (duidelijk omschreven opdracht en taakverdeling). Vanuit de actiegroepen kan voorgesteld worden om een idee tot een volwaardig innovatief project uit te werken. Daarnaast kan er soepel ingespeeld worden op actuele thema’s via Ad hoc werkgroepen, symposia en ontmoetingsfora. 

Netwerkfora

Gent, stad in werking organiseert jaarlijks een nieuwjaarsreceptie en een partnerdag om al haar partners een forum te geven om met elkaar te netwerken.

Interesse in de agendapunten van het laatste overleg?

Bekijk hier het verslag van de beleidsgroep van 28 november 2023 PDF (269.78 kB)

of bekijk de presentatie

Klik dan hier PDF (2.89 MB)