Sectoren zetten mee in op 21ste-eeuwse vaardigheden

Hoe kunnen bedrijven de 21e-eeuwse arbeidsmarkt mee waar maken?

In de grensregio (België-Nederland) is de mismatch tussen de arbeidsvraag en het -aanbod een groot knelpunt. Een gevolg hiervan is een groot tekort aan geschoold personeel, zeker in bepaalde sectoren. En dit terwijl een deel van de bevolking werkloos is. Voor heel wat mensen op de arbeidsmarkt blijft de vraag naar die 21ste-eeuwse vaardigheden een grote uitdaging, zeker met de blik op de toekomst gericht.

Mismatch ook in Gentse regio zichtbaar

We zien dat de Gentse regio geen uitblinker is op vlak van digitale skills/vaardigheden, hoewel die toch steeds vaker en in meer verschillende beroepen gevraagd worden. Nochtans is het hebben van skills/vaardigheden dé sleutel tot tewerkstelling en welvaart. Want met de juiste vaardigheden worden potentiële werknemers klaargemaakt voor kwalitatief goede banen. Voor heel wat bedrijven is zo’n goede matching van skills/vaardigheden en werk dus echt wel cruciaal, want zij moeten globaal concurreren, innoveren en snel inspelen op nieuwe trends.

Gent is de voorloper in innovatie. Maar wil zij haar positie van voorloper behouden, dan moet ze de juiste mensen met de juiste vaardigheden kunnen blijven leveren. Op die manier kunnen we aantrekkelijke regio blijven voor investeerder, met jobcreatie en groei tot gevolg.

Inzetten op digitale vaardigheden via de vraagzijde

Het is duidelijk dat we dringend beter gebruik moeten maken van de beschikbare vaardigheden in de grensregio en waar nodig de ‘skill’-opbouw gaan heroriënteren en versterken (richting 21ste-eeuwse vaardigheden).

Het uitgangspunt hierbij is het benaderen van de vraagzijde en de werkgevers. Want zij zijn diegene die de mismatch van de vaardigheden het beste kunnen inschatten en hierrond ook meer verantwoordelijkheid kunnen opnemen.

Samen met het onderwijs-en opleidingsveld moeten zij de jongeren, maar ook de werkzoekenden de juiste skills/vaardigheden bijbrengen zodat zij vlot(ter) de arbeidsmarkt kunnen betreden.

Dit hele traject wordt doorlopen samen met het Interreg-project ‘Skills Navigator’.