Gent, stad in werking 2017 – 2019

‘Gent, stad in werking’ (Gsiw) is een open partnerschap met een vaste waarde in het lokaal werkgelegenheidsbeleid van de stad Gent. Het partnerschap maakt drie jaarlijks een strategisch actieplan op dat samen met en door de partners uit het werkveld uitgevoerd wordt.

Zo zet het strategisch actieplan 2017-2019 in op 21ste-eeuwse (digitale) vaardigheden, gelinkt aan de Europese 'New Skills Agenda'. We benaderen dit onderwerp vanuit het oogpunt van de werkzoekende, maar ook vanuit het oogpunt van de bemiddelaar, onderwijs/opleiding en de werkgevers/sectoren. Met als doel het vestigingsklimaat op vlak van arbeid in Gent zo gunstig mogelijk te maken.

Het partnerschap heeft doelstellingen geformuleerd voor de doelgroep (de werkzoekenden), de bemiddelaars en de werkgevers. De uitwerking van deze doelstellingen en dus het bedenken van oplossingen voor de uitdagingen die worden gesteld, wordt overgelaten aan de actiegroepen.

Wil je meer weten over de strategische werking van Gsiw?Lees hier verder