Energiedelen?

Vanaf 1 januari 2022 kunnen bewoners van een appartementsgebouw de elektriciteit opgewekt door hun zonnepanelen delen. Hoe werkt het?

Energiedelen in je appartement: vanaf begin 2022

Een gezamenlijke investering in zonnepanelen op het dak van je appartementsgebouw was tot nu toe een complexe aangelegenheid. De opbrengst van de zonnepanelen kwam toe aan één bewoner of kon enkel voor de gemeenschappelijke delen dienen. Daar komt nu eindelijk verandering in. Voortaan kunnen de bewoners van één gebouw de opbrengst van hun gemeenschappelijke zonnepanelen delen onder alle bewoners. 

Het wetgevend kader rond de energiedelen en energiegemeenschappen is nog niet helemaal rond. De Energiecentrale volgt dit op de voet. Wat weten we nu al? 
 

Hoe werkt het? 

De investering in zonne-energie op je dak is collectief. In een appartementsgebouw kan je energiedelen als gezamenlijke actieve afnemers. In dat geval hoef je geen energiegemeenschap te vormen. Praktisch gezien moet iemand de rol van beheerder en aanspreekpunt opnemen, dat kan de VME zijn, al is dat geen verplichting. 

De opgewekte stroom wordt verdeeld onder de  collectieve delen en de individuele deelnemers.  Je moet vooraf opgeven welk percentage van de opgewekte stroom elke deelnemer krijgt. 

Elk een eigen meter? 

Alle bewoners die willen deelnemen hebben een digitale meter nodig. Je behoudt je eigen aansluiting en je eigen meter. 

Elk een eigen contract? 

Vermits je je eigen individuele meter behoudt, behoud je ook je eigen contract met je energieleverancier. Voorlopig moeten alle deelnemers bij dezelfde energieleverancier een contract afsluiten. Vanaf 2023 kunnen de verschillende deelnemers indien ze dat wensen elk hun energieleverancier kiezen.

Wat met de collectieve delen? 

Naast de individuele elektriciteitsvraag, kunnen de zonnepanelen op je dak uiteraard nog steeds gebruikt worden voor de collectieve delen: de verlichting, de lift, een gezamenlijke stookplaats of een collectief warm watervat. Die laatste biedt trouwens interessante voordelen om je zelfverbruik te verhogen. 

Wat met de  gezamenlijke zelfconsumptie? 

Net zoals bij een individuele installatie is het het voordeligst om je opgewekte energie zoveel mogelijk zelf te verbruiken. Naast de individuele tips, biedt een collectieve inspanning extra mogelijkheden: zo kan je je zelfverbruik maximaliseren door een energie op te slaan in een gezamenlijk warm watervat, opslaan in je elektrische auto's of investeren in een laadpaal (voor eigen gebruik en/of verkoop) behoort ook tot de mogelijkheden. Om dat allemaal goed te regelen maak je best gebruik van slimme sturing. 

Wat met de nettarieven? 

Energiedelen omvat enkel de energiekost van je elektriciteitsrekening. Heffingen en distributietarieven zullen nog steeds moeten betaald worden voor alle stroom die van het net afgehaald wordt. Voor de stroom die je van de gedeelde zonnepanelen krijgt zal je enkel het deel 'energiekost' niet moeten betalen.

En de stroomoverschotten? 

Is er naast de verdeling nog een stroomoverschot? Dan ontvang je hiervoor de injectietarieven zoals afgesproken in het contract met je energieleverancier. Deze zullen afgerekend worden op je collectieve factuur. Verbruik je de jouw toebedeelde elektriciteit van de gemeenschappelijke pvpanelen niet op, dan komt de injectie ook terecht op de collectieve afrekening. 

De injectietarieven zijn recent heel hoog geworden. In sommige gevallen krijg je een injectietarief dat hoger is dan de component energieprijs uit de factuur van een afnemer. Dit betekent dat het financieel interessanter is om je overschot te injecteren. Maar zelf verbruiken levert je nog steeds de grootste besparing op. 

Is energiedelen goedkoper? 

Collectief investeren in een pv-installatie is sowieso een goed idee. Eén grote installatie is goedkoper dan elk je eigen installatie.  Bovendien kan elke bewoner voor een deel de eigen geproduceerde energie verbruiken, waardoor je factuur automatisch daalt. Een collectieve installatie biedt ook meer mogelijkheden om de zelfconsumptie te maximaliseren. 

Hoe je de zelfconsumptie best stuurt en verdeelt en/of verkoopt hangt af van gebouw tot gebouw. Deze manier van energiedelen staat nog in de kinderschoenen. Wij hopen snel bij te leren door aan de slag te gaan in concrete projecten. 

Oproep: Laat de mogelijkheden van jouw appartementsgebouw onderzoeken door De Energiecentrale

We bekijken de mogelijkheden van je dak, analyseren je energievraag en productie en onderzoeken samen met jou wat voor jouw gebouw de beste formule is. De ervaringen uit andere projecten nemen we mee in jouw project.  Samen komen we tot een onderbouwd plan voor jouw gebouw.

 • Wil je erna mee aan de slag?

Dan helpt de renovatiecoach van de Energiecentrale je de VME en medebewoners te overtuigen en wordt je renovatietraject begeleid. 

 • Nog twijfels? 

Geen probleem, de appartementencoach van De Energiecentrale staat ook de volgende jaren klaar om je te begeleiden. 

  Geen appartementsgebouw, wel energiedelen? 

  In de loop van 2022 zullen ook andere vormen van energiedelen mogelijk worden. Vlaanderen voorziet deze timing: 

  • vanaf 1 januari 2022: energiedelen binnen één gebouw
  • vanaf juli 2022: persoon- aan persoonverkoop
  • vanaf 2023: een energiegemeenschap van burgers en/of hernieuwbare energiegemeenschap

  Meer lezen: