Gege­vens­uit­wis­se­ling

De Energiecentrale is een samenwerking tussen verschillende partners, daar hoort ook gegevensuitwisseling bij.

De Energiecentrale is een samenwerking tussen de Dienst Milieu en Klimaat van Stad Gent, de Dienst Wonen van Stad Gent en het extern verzelfstandigd agentschap van de Stad Gent VZW REGent (communicatieve naam: De Energiecentrale).

Het privacybeleid van De Stad Gent wordt toegepast op onze werking.

Er is echter nog bijkomende gegevensuitwisseling mogelijk.

De Energiecentrale heeft in het kader van een overheidsopdracht voor renovatiecoaching een gegevensverwerkingsovereenkomst met volgende rechtspersonen:

  • Gents Milieufront vzw – Dampoortstraat 81 – 9000 Gent
  • Energent cvba – Slachthuisstraat 30 – 9000 Gent

Wanneer jouw dossier wordt opgevolgd door een renovatiecoach van één van bovenstaande rechtspersonen is het noodzakelijk dat we jouw gegevens delen met hen. Je gegevens worden dan énkel gebruikt in het kader van de renovatiecoaching van De Energiecentrale.