Dringende vervanging brug Kloosterstraat

De brug aan de Kloosterstraat in Drongen wordt in het najaar al vervangen.

Oorspronkelijk wou de Vlaamse overheid wachten met de vervanging van de bruggen over de E40 tot na de opmaak van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) ‘Herinrichting Complex E40 Drongen’. De opmaak van dat GRUP liep echter vertraging op omdat de procedure opnieuw moest worden opgestart.

Ondertussen voldoen de bruggen niet meer aan de huidige veiligheidsnormen en werd de brug van de Kloosterstraat meerdere keren aangereden. Om te voorkomen dat de brug bij een volgende aanrijding afgesloten moet worden, zal het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de brug in het najaar van dit jaar vervangen.

De Vlaamse overheid benadrukt dat de geplande vervanging geen voorafname is op de keuzes binnen het GRUP ‘Herinrichting Complex E40 Drongen’. De brug wordt opnieuw aangepast of afgebroken als ze een obstakel vormt voor de uiteindelijk gekozen variant voor het op- en afrittencomplex van het GRUP.

Gescheiden verkeer

Voor de dringende vervanging hebben het Vlaams overheidsagentschap AWV en de Stad Gent samengewerkt om voor meer verkeersveiligheid te zorgen. Het fietsverkeer en economisch verkeer (vrachtwagens en woon-werkverkeer naar het bedrijventerrein Drongen I) zal gescheiden verlopen door vrijliggende fietspaden en door twee verkeersfilters. Zij zullen het doorgaande verkeer weren binnen de ruime omgeving van het bedrijventerrein en het op- en afrittencomplex.

Dit levert grote winsten op voor de omgeving, zoals de schoolomgeving Kloosterstraat, de woonwijk rondom de Noordhoutstraat en het stadsregionale fietsnetwerk. Lokaal autoverkeer blijft nog steeds mogelijk via de Moorstraat en de Baarledorpstraat.

Mobiliteitsstudie

De Stad Gent heeft een mobiliteitsstudie laten uitvoeren die de mogelijke effecten van de twee verkeersfilters op de mobiliteit in de ruime omgeving aantoont. Uit de studie blijkt dat voor verplaatsingen over grotere afstanden eerder voor alternatieve routes zal gekozen worden. Daardoor zal een groot deel van het huidige sluipverkeer niet meer tot in Baarle komen.

De Stad Gent en AWV hebben naar de bezorgdheden van de bewoners geluisterd en zullen na een gewenningsperiode de tellingen en modeloefeningen uit de mobiliteitsstudie herhalen, om het project te monitoren en bij te sturen.

De werken aan de brug zullen naar verwachting in augustus 2023 starten. Binnenkort zullen de exacte data en de omleidingsroutes tijdens de werken op de website van AWV bekend gemaakt worden.