Werkingstoelage voor een jeugdhuis

Jeugdhuizen krijgen per jaar een werkingstoelage onder bepaalde voorwaarden.

Inhoud

Waar gaat het over?

Jeugdverenigingen erkend als jeugdhuis krijgen per jaar een werkingstoelage. Deze toelage is afhankelijk van verschillende criteria die je hieronder vindt.

Wat zijn de voorwaarden?

Je vereniging moet erkend zijn als jeugdhuis. Binnen die erkenning wordt je werking op het einde van het jaar gescreend, en op basis daarvan wordt een toelage berekend.

 • Hoeveel dagen is het jeugdhuis open?
 • Hoeveel uren is het jeugdhuis open?
 • Hoeveel activiteiten werden georganiseerd in de loop van het jaar? En welk soort activiteiten waren dit?
 • Hebben de begeleiders vorming gevolgd?

Op basis van onder andere die criteria hebben we vier types jeugdhuizen:

Type 1:

 • Ontmoeting: het jeugdhuis is minimum 1 dag open in het weekend (zijnde vrijdag, zaterdag of zondag), met minimaal 4 uur open in de vrijetijdsmomenten van de doelgroep.
 • Animatie, recreatie en ontspanning: minstens 5 activiteiten per werkingsjaar.
 • Kadervorming: minstens 10 uur per werkingsjaar.

Type 2:

 • Ontmoeting: het jeugdhuis is minimum 1 dag per week open, waarvan minstens 1 in het weekend (zijnde vrijdag, zaterdag of zondag), met minimaal 4 uur open in de vrijetijdsmomenten van de doelgroep.
 • Animatie, recreatie en ontspanning : minstens 10 activiteiten per werkingsjaar.
 • Vorming:
  a) activiteiten met een vormend karakter voor leden : minstens 1 activiteit per werkingsjaar en 
  b) kadervorming: minstens 15 uur per werkingsjaar.
 • Maatschappelijke betrokkenheid: minstens 1 actie per werkingsjaar.

Type 3:

 • Ontmoeting: het jeugdhuis is minimum 2 dagen per week open, waarvan minstens 1 in het weekend (zijnde vrijdag, zaterdag of zondag) of op woensdag, met minimaal 10 uur open in de vrijetijdsmomenten van de doelgroep.
 • Animatie, recreatie en ontspanning: minstens 15 activiteiten per werkingsjaar.
 • Vorming:
  a) activiteiten met een vormend karakter voor leden: minstens 3 activiteiten per werkingsjaar en 
  b) kadervorming: minstens 20 uur per werkingsjaar.
 • Maatschappelijke betrokkenheid: minstens 2 acties per werkingsjaar

Type 4:

 • Ontmoeting: het jeugdhuis is minimum 3 dagen per week open, waarvan minstens 2 in het weekend (zijnde vrijdag, zaterdag of zondag) en minimaal 15 uur open in de vrijetijdsmomenten van de doelgroep.
 • Animatie, recreatie en ontspanning: minstens 20 activiteiten per werkingsjaar.
 • Vorming:
  a) activiteiten met een vormend karakter voor leden: minstens 5 activiteiten per werkingsjaar en 
  b) kadervorming: minstens 30 uur per werkingsjaar.
 • Maatschappelijke betrokkenheid: minstens 3 acties per werkingsjaar

Hoeveel kost het?

Werkingstoelage (vanaf werkjaar 2020/2021) naargelang het type jeugdhuis:

 • type 1 De toelage bedraagt voor het werkjaar 1082 euro;
 • type 2 De toelage bedraagt voor het werkjaar 1782 euro;
 • type 3 De toelage bedraagt voor het werkjaar 2482 euro;
 • type 4 De toelage bedraagt voor het werkjaar 3182 euro.

Specifieke toelagen

 • Open ‘ontmoeting’: indien het jeugdhuis zijn accommodatie minstens 20 keer openstelt voor jongeren die geen lid zijn van het jeugdhuis buiten de openingsuren kan daar een toelage voor ontvangen van 250 euro. Dit kan zowel gaan over een repetitieruimte, creamogelijkheden, gebruik internet/computers… 
 • Buurtgerichte activiteit: indien het jeugdhuis een buurtgerichte activiteit (mee)organiseert dan ontvangt men daar 250 euro voor. Onder buurtgerichte activiteit begrijpen we een activiteit of een feest dat de eigen doelgroep overstijgt en waarbij er in de programmatie aandacht is voor de buurt/wijkbewoners en/of voor jongeren die niet tot het jeugdhuis behoren.
 • Tiener/jongerenwerking: indien het jeugdhuis specifieke activiteiten opzet of aandacht heeft tijdens de werking voor +14 tot 16 jarigen dan kan het jeugdhuis daarvoor 250 euro extra ontvangen. Deze activiteiten bereiken minstens 10 jongeren en vinden vier maal op een jaar plaats.
 • De specifieke toelagen kunnen elk 1 maal per werkingsjaar toegekend worden.

Toegankelijkheidstoelage

Jeugdwerkinitiatieven erkend als jeugdhuis kunnen een beroep doen op een toegankelijkheidstoelage. Deze toelage biedt financiële ondersteuning voor de vereniging als groep voor hun effectief bereik van:

 • ofwel kinderen en jongeren uit financieel minder draagkrachtige gezinnen
 • ofwel kinderen en jongeren met een matige tot ernstige mentale, visuele of fysieke beperking die specifieke begeleiding vereist in het werkingsjaar (d.i. schooljaar) voorafgaand aan het jaarlijks werkingsverslag en stimuleert hiermee de drempelverlagende acties van de vereniging om bovenstaande doelgroepen te bereiken.

Het jeugdhuis dient in voldoende mate beoogde groep(en) te bereiken

 • ofwel een minimaal aantal of aandeel kinderen en jongeren uit financieel minder draagkrachtige gezinnen, zijnde
  • minstens 20 kinderen en jongeren
  • of minstens 20% van het totale ledenaantal
 • ofwel een minimaal aantal of aandeel kinderen en jongeren met een matige tot ernstige mentale, visuele of fysieke beperking, zijnde
  • minstens 10 kinderen en jongeren
  • of minstens 10% van het totale ledenaantal

Deze toelage bedraagt per werkingsjaar 63 euro per lid uit de beoogde doelgroep met een maximum van 1.272 euro per erkend jeugdhuis.
Om in aanmerking te komen voor de toegankelijkheidstoelage dient het jeugdhuis in het werkingsverslag de geleverde inspanningen aan te tonen.

Indexering van de toelage

De werkings- en de toegankelijkheidstoelage worden jaarlijks geïndexeerd op basis van de gezondheidsindex van de maand april voorafgaand aan het begrotingsjaar (aanvangsindex april 2008).
De Jeugddienst communiceert jaarlijks de geïndexeerde toelagen aan het jeugdwerk.
In geval van daling van de gezondheidsindex blijft de werkings- en de toegankelijkheidstoelage van het voorgaande werkingsjaar gehandhaafd.

Wat heb ik nodig?

Je vult jaarlijks een werkingsverslag in met een overzicht van de werking van het voorbije jaar.