Erkenning sociaal-culturele verenigingen

Gentse sociaal-culturele verenigingen kunnen een aanvraag tot erkenning indienen.

Waar gaat het over?

Gentse sociaal-culturele verenigingen kunnen erkend worden door de Stad Gent en hiermee gunstige tarieven voor huur zalen bekomen en/of aanspraak maken op subsidies van de stad Gent.

De Stad Gent verleent de erkenning voor een periode van 5 jaar die start op datum van goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen.
Op het einde van een erkenningsperiode kan de Stad Gent de erkenning van een vereniging voor een periode van 5 jaar verlengen, op voorwaarde dat de vereniging nog steeds aantoonbaar aan alle voorwaarden voldoet.

 

Wat zijn de voorwaarden?

Om erkend te worden moet de vereniging aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 • een belangeloos doel nastreven of geen winsten uitkeren aan bestuurders
 • de zetel of secretariaat op het grondgebied van Gent hebben en/of er het grootste deel of het geheel van haar sociaal-culturele activiteiten ontwikkelen
 • bij het indienen van de aanvraag het bewijs leveren dat de vereniging minstens 12 maanden publieksgerichte sociaal-culturele activiteiten organiseert. Het bewijs kan bestaan uit o.a. flyers, uitnodigingen, facebookposts, verslagen

 

Hoeveel kost de aanvraag?

De aanvraag tot erkenning als sociaal-culturele vereniging is gratis.

 

Wat heb ik nodig voor de aanvraag?

De aanvraag tot erkenning moet de volgende documenten te bevatten: 

 • de samenstelling van het bestuur met de vermelding van de naam, de voornaam en het adres van de bestuursleden;
 • een exemplaar van de statuten of van het grondreglement of bij gebrek hieraan, een omschrijving van het nagestreefde doel;
 • een werkingsverslag over de laatste twaalf maanden, met bewijsstukken;
 • een overzicht van de geplande activiteiten in de eerstkomende zes maanden.

 

Welke stappen zijn er?

Eerste aanvraag van erkenning

 • dien het aanvraagformulier met de nodige bewijsstukken in via het online aanvraagformulier of via mail naar cultuur@stad.gent.met het downloadbaar formulier bovenaan deze pagina.
 • Een erkenning aanvragen kan het hele jaar door, de aanvragen worden gebundeld op volgende afsluitdata: 1 maart, 1 juni, 1 oktober en 1 december
 • de aanvrager krijgt via mail bevestiging van ontvangst
 • de Cultuurdienst beoordeelt de ontvankelijkheid en volledigheid van de aanvraag, vraagt indien nodig bijkomende informatie op en formuleert een advies aan het college van burgemeester en schepenen
 • Het college van burgemeester en schepenen neemt een beslissing binnen de 2 maanden na de respectievelijke afsluitdata over de eerste aanvraag tot erkenning of de verlenging van de erkenning
 • de stad Gent brengt de vereniging schriftelijk op de hoogte van de beslissing binnen 2 weken na de beslissing van het college van burgemeester en schepenen

Aanvraag verlenging van erkenning

 • idem alle stappen eerste aanvraag van erkenning
 • een aanvraag tot verlenging kan aangevraagd worden vanaf 12 maanden vóór de einddatum van de erkenning

Overgangsbepaling tot 31 december 2024

Alle erkenningen voor socio-culturele verengingen die werden toegekend vóór 1 januari 2023 blijven geldig tot en met 31 december 2024. Deze verenigingen kunnen een verlenging aanvragen vanaf inwerkingtreding van huidig reglement (1 januari 2023) en vóór 31 december 2024.

 

Regelgeving

Reglement voor de erkenning van sociaal-culturele verenigingen

Erkenning sociaal-culturele verenigingen