Reglement voor de erkenning van sociaal-culturele verenigingen

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
maandag 19 december 2022
Datum van bekendmaking
woensdag 21 december 2022

Beschrijving

De Stad Gent wil sociaal-culturele verenigingen erkennen als blijk van appreciatie voor de verenigingen en hun maatschappelijk belang, en omdat ze een bijdrage leveren aan de missie en doelstellingen die de Stad Gent vooropstelt.