Erkenning en subsidie als Gentse vereniging van etnisch-culturele minderheden

In Gent gevestigde verenigingen die werken met personen met een migratie achtergrond kunnen erkend worden en subsidies bekomen.

Waar gaat het over?

Verenigingen die in Gent gevestigd zijn en werken met personen met een migratieachtergrond kunnen een erkenning als ‘Gentse socioculturele vereniging van etnisch-culturele minderheden’ aanvragen. Met die erkenning op zak kunnen ze gratis of tegen gunstige voorwaarden een beroep doen op een aantal faciliteiten die de Stad aanbiedt. Als de vereniging voldoet aan specifieke voorwaarden kan ze ook een werkingssubsidie aanvragen.

Wat zijn de voorwaarden?

Erkenning

 • De doelstellingen, zoals bepaald in de statuten van de vzw of de doelstellingen van een feitelijke vereniging, dienen conform te zijn aan het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk.
 • De activiteiten of projecten dragen bij tot:
  • een positieve omgang met de interculturele en/of levensbeschouwelijke diversiteit in de stad
  • de emancipatie en de participatie van de doelgroep etnisch-culturele minderheden
  • het bevorderen van de sociale cohesie in de wijk/stad, gelinkt aan etnisch-culturele diversiteit
 • Eindverantwoordelijke zijn van minstens 2 activiteiten en/of projecten per jaar. De activiteiten en/of projecten moeten minstens kaderen binnen 1 van de 4 functies bepaald in het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk.

Subsidie

 • Enkel erkende verenigingen kunnen een subsidie krijgen
 • Minimaal 1 bestuurslid van de vereniging moet 2 vormingen per kalenderjaar volgen om recht te hebben op een werkingssubsidie. De gevolgde vormingen dienen duidelijk ter versterking van de organisatie.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

De basiswerkingssubsidie bedraagt 250 euro. Bovenop de basiswerkingssubsidie kan de vereniging een extra werkingssubsidie krijgen als ze:

 • minimaal 4 activiteiten organiseert op jaarbasis: 150 euro
 • minimaal 6 activiteiten organiseert op jaarbasis: 350 euro 

Wat heb ik nodig?

 • De bewijsstukken die aantonen dat de omschreven activiteiten hebben plaatsgevonden
 • De bewijsstukken van de gevolgde vormingen (bij aanvraag subsidie)

Welke stappen zijn er?

Om een erkenning en/of werkingssubsidie aan te vragen moet je gebruik maken van het aanvraagformulier dat je  kan downloaden. Bezorg het samen met de gevraagde bewijsstukken aan de Dienst Lokaal Sociaal Beleid:

 • Per mail: diversiteitsubsidie@stad.gent 
 • Per post: t.a.v. Dienst Lokaal Sociaal Beleid, Botermarkt 1, 9000 Gent
 • Persoonlijk afgeven: Gentinfo Stadskantoor Gent, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent
 • Telefonische vragen of bijstand: 09 267 03 45

Zodra de vereniging minstens 12 maanden actief is en 2 activiteiten georganiseerd heeft, kan je het formulier het hele jaar door indienen.
Je krijgt pas een werkingssubsidie in het kalenderjaar dat volgt op het jaar dat je vereniging erkend wordt.

Zijn er uitzonderingen?

Activiteiten die al gesubsidieerd worden door de Stad Gent komen niet in aanmerking, zoals ook bepaald in de voorwaarden van het reglement. 

Regelgeving

Reglement betreffende de erkenning van Gentse socio-culturele verenigingen van etnisch-culturele minderheden en het toekennen van werkingssubsidie

Erkenning en subsidie als Gentse vereniging van etnisch-culturele minderheden