Reglement betreffende de erkenning van Gentse socio-culturele verenigingen van etnisch-culturele minderheden en het toekennen van werkingssubsidie

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
dinsdag 26 januari 2021
Datum van bekendmaking
donderdag 28 januari 2021

Beschrijving

De Stad Gent wil enerzijds een erkenning geven aan Gentse socio-culturele verenigingen van etnisch-culturele minderheden en anderzijds een werkingssubsidie verlenen aan deze erkende verenigingen.