Reglement betreffende de erkenning van Gentse socio-culturele verenigingen van etnisch-culturele minderheden en het toekennen van werkingssubsidie

Orgaan van goedkeuring
college van burgemeester en schepenen
Datum van goedkeuring
Datum van bekendmaking

Beschrijving

De Stad Gent wil enerzijds een erkenning geven aan Gentse socio-culturele verenigingen van etnisch-culturele minderheden en anderzijds een werkingssubsidie verlenen aan deze erkende verenigingen.