Netwerk vrije­tijds­par­ti­ci­pa­tie voor mensen in armoede

Het netwerk vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede Gent werkt vanuit een gedeelde visie

Museumbezoek

Er wordt gezocht naar een maximale inspraak en betrokkenheid van de mensen die in armoede leven. Elke partner in het netwerk staat garant voor de terugkoppeling naar de eigen sector of dienst.

Het Vrijetijdsreglement

De Stad Gent wil de participatie verhogen van mensen in armoede, die wonen of verblijven in Gent, aan het cultuur-, jeugdwerk- en sportaanbod, zowel in groep als individueel en voor zowel de passieve als de actieve vrijetijdsparticipatie, door het wegnemen van financiële, materiële, sociale en inhoudelijke drempels.

De Stad Gent kent een subsidie toe aan sociale organisaties van en voor mensen in armoede als financiële tussenkomst in deelnamekosten en organisatiekosten.

Link naar het reglement: https://stad.gent/nl/reglementen/subsidiereglement-voor-de-ondersteuning-van-de-vrijetijdsparticipatie-van-mensen-armoede-binnen

UiTPAS-kaarten voor sociale organisaties van en voor mensen in armoede

De Stad Gent en UiTPAS voorzien in UiTPAS-kaarten voor sociale organisaties en verenigingen die in hoge mate werken met en voor mensen in armoede. Dit is een UiTPAS met kansenstatuut die recht geeft op het kansentarief (= 80% korting bij deelname aan UiTPAS-aanbod).

De toegekende kaart staat niet op naam van een individuele persoon maar op naam van de organisatie. De UiTPAS-kaarten kunnen enkel gebruikt worden voor het UiTPAS-aanbod binnen UiTPAS Regio Gent. Een actueel overzicht van alle aangesloten UiTPAS-partners is hier te vinden: https://uitin.gent.be/uitpas/waar-bruikbaar

Er zijn 2 types UiTPAS voor organisaties. Beide types blijven naast elkaar bestaan en kunnen beide door de organisaties worden aangevraagd:

  • De organisatie-UiTPAS werkt identiek als de individuele UiTPAS met kansentarief: 1 organisatie-UiTPAS geeft per UiTPAS activiteit recht op 1 deelname aan kansentarief. Om meerdere tickets aan te kopen voor eenzelfde voorstelling  of zwembeurten heb je evenveel organisatie-UiTPASsen nodig. Dit type UiTPAS kan worden doorgegeven aan individuele leden of deelnemers van uw organisatie; hiervoor ontwikkelt de organisatie zelf een procedure en afsprakenkader zodat alle kaarten steeds terug bij de organisatie terecht komen.
  • De groepspas geeft recht op meerdere deelnames aan kansentarief. Concreet wordt op deze groepspas een contingent beurten/kortingen opgeladen die per deelname aan kansentarief worden afgeladen (bv 10 kortingen in het zwembad, 15 kortingen in het museum, 8 kortingen in het theater).
    Belangrijk: dit type UiTPAS moet in het beheer blijven van de organisatie en mag niet worden uitgeleend of doorgegeven aan individuele leden of deelnemers. De groepspas is zichtbaar gemarkeerd zodat verwarring en verwisseling worden uitgesloten. Het saldo van het aantal resterende beurten kan geraadpleegd worden via https://groepspas.uitpas.be/.

Met de organisatie-UiTPAS en de groeps-UiTPAS wil de Stad Gent de vrijetijdswerking en -activiteiten zoals deze zijn uitgebouwd binnen de vereniging of sociale organisaties ondersteunen. Het gebruik van de toegekende UiTPAS-kaarten wordt regelmatig gemonitord.

Aanvraagformulier

Meer informatie over de toekenning van UiTPAS voor intermediaire organisaties is toegelicht in het aanvraagformulier groeps- en organisatiepas. Organisaties die over UiTPAS-kaarten op hun naam beschikken gaan akkoord met het naleven van enkele afspraken en richtlijnen, waaronder:

  • De organisatie verbindt zich ertoe om leden en participanten die recht hebben op een eigen individuele UiTPAS met kansenstatuut aan te moedigen en te begeleiden om deze aan te kopen. Alle leden en participanten met een eigen UiTPAS moeten worden gestimuleerd om deze ook actief te gebruiken.
  • Het gebruik van de UiTPAS-kaart voor organisaties door begeleiders is enkel toegestaan in het kader van de begeleiding van mensen in armoede naar een vrijetijdsactiviteit. Elk ander gebruik van de UiTPAS voor organisaties door anderen buiten de context van het begeleiden van  mensen in armoede naar vrijetijdsactiviteiten is niet toegestaan.