Subsidiereglement voor de ondersteuning van de vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede binnen sociale organisaties voor periode 2017-2025

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
woensdag 18 december 2019
Datum van bekendmaking
donderdag 19 december 2019

Beschrijving

De Stad Gent wil de participatie verhogen van mensen in armoede, die wonen of verblijven in Gent, aan het cultuur-, jeugdwerk- en sportaanbod, zowel in groep als individueel en voor zowel de passieve als de actieve vrijetijdsparticipatie, door het wegnemen van financiële, materiële, sociale  en inhoudelijke drempels. De Stad Gent kent  een subsidie toe aan sociale organisaties van en voor mensen in armoede als financiële tussenkomst in deelnamekosten en organisatiekosten.