Subsidie voor vaderlandslievende verenigingen

Subsidie voor vaderlandslievende verenigingen

Waarover gaat het?

De Stad Gent verleent een subsidie aan vaderlandslievende verenigingen voor hun werking.

Wat zijn de voorwaarden?

De vaderlandslievende vereniging, vzw of feitelijke vereniging, die een aanvraag indient, kan aantonen dat zij het voorbije kalenderjaar één of meerdere activiteiten georganiseerd heeft of deelgenomen heeft aan minstens één activiteit die gericht is op het herinneren en herdenken van de offers die zijn gebracht voor het beschermen en in standhouden van waarden zoals vrijheid, vrede, mensenrechten. Deze activiteiten hebben bovendien plaatsgevonden op het grondgebied van Gent.

De subsidie kan slechts één keer per jaar worden aangevraagd.

 

Hoeveel bedraagt de subsidie?

De subsidie bedraagt 200 euro per kalenderjaar.

Hoe vraag je de subsidie aan?

Je kan de subsidie op twee manieren aanvragen: digitaal of op papier.

Digitaal:

  • Ga naar het online webformulier via de de blauwe knop bovenaan de pagina. 
  • Beantwoord stap voor stap de verschillende vragen. Deze zijn dezelfde als op de papieren versie.

Papier:

  • Download het aanvraagformulier 'Subsidieaanvraag vaderlandslievende verenigingen' door te klikken op de knop bovenaan deze pagina.
  • Vul alle velden correct in.
  • Onderteken het en bezorg de aanvraag aan: Stad Gent, college van burgemeester en schepenen, t.a.v. dienst Protocol, Botermarkt 1, 9000 Gent.

Uiterlijke indiendatum

Aanvragen worden tegen uiterlijk 31 maart ingediend.

 

Wat gebeurt er na de aanvraag?

  • Nadat de aanvraag is ingediend, ontvangt de aanvrager een ontvangstmelding.
  • De dienst Protocol bekijkt de aanvraag en onderzoekt of de aanvraag volledig is. Indien nodig, vraagt de dienst aanvullende info op.
  • Op basis van het advies van de dienst Protocol neemt het college van burgemeester en schepenen een beslissing. 
  • De aanvrager wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing. 
  • De subsidie wordt in één keer uitbetaald tegen uiterlijk 30 juni van het kalenderjaar waarvoor de subsidie is aangevraagd via overschrijving op het rekeningnummer dat is opgegeven in de subsidieaanvraag.

Regelgeving

Subsidiereglement voor vaderlandslievende verenigingen

Subsidie voor vaderlandslievende verenigingen