Sub­si­die­re­gle­ment voor vader­lands­lie­ven­de verenigingen

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
maandag 25 januari 2021
Datum van bekendmaking
donderdag 28 januari 2021

Beschrijving

De Stad Gent erkent het belang van het herinneren en herdenken van de offers die gebracht werden voor het beschermen en instandhouden van waarden zoals vrijheid, vrede, mensenrechten. Via deze subsidie ondersteunt de Stad Gent de werking van vaderlandslievende verenigingen die hierin een actieve bijdrage leveren.