Infrastructuursubsidie sport

De kwaliteit van je jeugdwerking ondersteunen? Stad Gent geeft subsidies voor huurkosten van een Gentse sportinfrastructuur.

Waar gaat het over?

De Stad Gent wil de kwaliteit van je jeugdwerking ondersteunen.
Dit kan met infrastructuursubsidies, als tegemoetkoming in de huurkosten van een externe Gentse sportinfrastructuur. Per kalenderjaar kan een infrastructuursubsidie worden toegekend op basis van de huurkosten van externe sportinfrastructuur voor het voorafgaande kalenderjaar.

Wat zijn de voorwaarden?

2 belangrijke voorwaarden

  • Je bent een erkende Gentse sportvereniging.
  • De huurkosten hebben betrekking op de jeugdwerking (tot 18 jaar).

Lees álle voorwaarden en uitzonderingen in het reglement.

Welke stappen zijn er?

De aanvrager bezorgt het formulier (ook te verkrijgen in de Sportdienst, Zuiderlaan 13, 9000 Gent)

  • aan het college van burgemeester en schepenen t.a.v. de Sportdienst, p.a. stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent
  • of via een opgegeven digitale procedure, een aanvraag met alle verplichte bewijsstukken volgens de criteria

Voeg bij je aanvraag zeker de huurovereenkomst(en) van de gebruikte externe sportinfrastructuur.

Alle (onderstaande) voorwaarden en vragen kan je bekijken in het reglement.

  • Hoeveel subsidie kan je krijgen?
  • Tot wanneer kan je deze subsidie aanvragen?
  • Hoe verloopt de toekenningsprocedure?
  • Wanneer ontvang je het toegekende bedrag?

Regelgeving

Subsidiereglement voor het toekennen van infrastructuursubsidies sport

Infrastructuursubsidie sport